Norge

Integrerings-tiltak blir liggende

To offentlige utvalg leverte i fjor 1210sider med analyse og konkrete tiltak forbedre integrering. Lite er fulgt opp.

Grete Brochmann mener stortingsmeldingen om integrering i liten grad forholder seg til de samfunnsmessige spenningene som offentligheten er opptatt av.

 • Siri Gedde-dahl

Osmund Kaldheim har gjennomgått den nye stortingsmeldingen om integrering og mener den i hovedsak er en oppsummering av gjeldende politikk.

Professor Grete Brochmann, som ledet velferds— og migrasjonsutvalget, synes den nye integreringsmeldingen er tam.

Regjeringen hadde bedt om råd, og fikk det, i de faglig tunge utredningene «Velferd og migrasjon» (Brochmann-utvalget) og «Bedre integrering» (Kaldheim-utvalget) fra 2011.

Det var store forventninger til hvordan Regjeringen ville følge opp i sin nye stortingsmelding, som kom i oktober. Begge utvalgslederne konstaterer at sentrale råd ikke blir fulgt opp.

- Hvis jeg skal kommentere den som forsker på innvandring og integrasjon, synes jeg nok den er litt konturløs og pratete, sier utvalgsleder Grete Brochmann, professor i sosiologi.

Tiltakskarusell

20 år etter den første handlingsplanen om integrering er arbeidsledigheten blant innvandrere fortsatt tre ganger så høy som i øvrig befolkning.

Aftenposten har funnet frem til 23 handlingsplaner med 672 ulike tiltak på 20 år. Svært mange av tiltakene er aldri evaluert og gjentas i stadig nye planer, uavhengig av hvilken effekt de har. Rundt 100 milliarder er brukt på integreringstiltak.

Brochmann-utvalget konstaterer at økt innvandring, kombinert med aldrende befolkning og sviktende evne til å få innvandrere i arbeid, setter velferdsordningene under press. Hun og seks eksperter hadde brukt to år på sin 525 sider lange analyse.

Brochmann presiserer at utvalget konsentrerte seg om arbeids- og velferdspolitikken, og synes Arbeidsdepartementet var rask med å ta tak i anbefalingene for å gjøre den norske modellen mer robust.

Savner grep

Noen av utvalgets anbefalinger finner hun igjen i integreringsmeldingen, men hun savner et overordnet grep, basert på en analyse.

Brochmann påpeker at begge utvalgene gikk inn for aktivisering som en overordnet metode i hele tiltakskjeden.

- Jeg gjenfinner ikke denne systematikken i meldingen selv om aktivisering inngår i mange foreslåtte tiltak.

Sammen med 13 eksperter hadde Osmund Kaldheim, tidligere direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), laget en 685 sider lang analyse med konkrete råd. Ett år brukte de.

Han mener meldingen i hovedsak er en oppsummering av gjeldende politikk.

- Utvalget vårt foreslo konkrete tiltak for å løfte det mindretallet av innvandrere som lever i fattigdom. Vi kom med langt flere og langt mer konkrete tiltak enn det som kommer frem i meldingen.

- Burde ikke Regjeringen gripe sjansen til å være mer konkret?

- Det var det rådet vi ga.

Kaldheim har sett på meldingens tiltak om arbeid: 10 av 17 tiltak i meldingen er ytterligere utredninger, vurderinger, informasjonsinnhenting og gjennomganger. Tilsvarende på utdanning: 10 av 15 tiltak er ytterligere utredninger.

- Er det ikke kommet nok utredninger opp gjennom årene?

- Faglig har man det grunnlaget man trenger. Jeg kan ikke uttale om Regjeringen har tilstrekkelig politisk beslutningsgrunnlag, sier Kaldheim.

Begge utvalgene fremhever lønnstilskudd (til arbeidsgivere som ansetter innvandrere som ellers ikke ville blitt det) som særlig positivt for å få flere innvandrere i arbeid.

- Hva synes du om at lønnstilskudd knapt er nevnt?

- Det er overraskende, men jeg antar at de vil komme tilbake til arbeidsmarkedspolitikken, sier Kaldheim.

 1. Les også

  20 år. 23 handlingsplaner. 672 tiltak. Men fortsatt er arbeidsledigheten blant innvandrere tre ganger så høy.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  – Innvandringsdiskusjonen gir mye støy og konflikt

 2. KOMMENTAR

  Hvis Sylvi Listhaug håpet på mer innvandringsbekymring, har Brochmann-utvalget skuffet | Andreas Slettholm

 3. KOMMENTAR

  Denne signaturen kan bli dyr for USA

 4. DEBATT

  Integrering: mitt syn fra bakken

 5. NORGE

  Faktaene om innvandring som skremmer – og beroliger

 6. POLITIKK

  Listhaug får rapport om innvandring og Velferds-Norge