Sivilombudsmannen mener Trandum er mer inngripende enn mange fengsler

Utstrakt bruk av isolasjon, helsetjenester som ikke er uavhengige og avkledning ved ransaking er noe av det ombudet peker på i en ny rapport. Den sier også at internatet er uegnet for barn.

Utenlandske barn følger med foreldrene inn på Trandum, men får ikke egen avgjørelse fra retten som godkjenner at de kan interneres, skriver forfatterne.

«Det samlede kontrollnivået på Trandum fremstår på enkelte områder som mer inngripende enn i mange fengsler, til tross for at de som er der ikke soner straff. Vi er bekymret for at dette kan føre til økt uro og uønskede hendelser i stedet for trygghet», påpeker sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding.

Rapporten er resultatet av en uanmeldt inspeksjon av internatet i mai i år.

Trandum er Norges eneste lukkede internat for utlendinger. Samtlige av dem som sitter der, er utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden sin eller av andre grunner skal utvises fra landet.

I praksis fungerer internatet, som ligger like ved en av rullebanene på Gardermoen, omtrent som et fengsel. Trandum har tilsammen 127 sengeplasser.

Møt Akram, en syrisk flyktning som evner å se postitivt på tilværelsen

— Ikke egnet for barn

Internatet har egne familierom, men likevel mener ombudsmannen at det ikke er egnet for barn fordi det er mange sterke inntrykk og alvorlige hendelser som skjer der. I fjor var 330 barn innom internatet på vei ut av landet.

«Internatet har også hatt en del hendelser, inkludert større opptøyer, som har medført selvskading, selvmordsforsøk, knusing av inventar og maktanvendelse», heter det.

De ansatte ved Trandum har tidligere sagt at de er bekymret for sin egen sikkerhet på jobb:

Les også

Arbeidstilsynet truer med å stenge Trandum

Rutinemessige kroppsvisitasjoner blir gjennomført på alle voksne ved ankomst til Trandum eller etter besøk.

«Visitasjonen oppleves som ydmykende fordi de gjennomføres slik at personen må kle av seg alle klærne og sette seg ned på huk over et speil. Visitasjonene gjennomføres også selv om ansatte har vært til stede for å kontrollere besøket».

Saken fortsetter under bildet

Politiets utlendingsenhet driver det lukkede internatet, som ligger i en nedlagt militærleir på Trandum i Ullensaker.

Roser de ansatte

Samtidig roser rapporten de ansatte på internatet. «Mange [av de internerte] uttalte at de blir behandlet respektfullt og får nødvendig bistand til daglige gjøremål», skriver ombudet.

Men rapporten er derimot kritisk til at det ikke er noen helsetjeneste på Trandum som er uavhengig av Politiets utlendingsenhet, som drifter internatet.

«Dette er en uvanlig og prinsipielt betenkelig ordning og vi stiller spørsmål ved helsepersonellets mulighet til å ivareta sin rolle uavhengig av politiet. Ordningen kan undergrave pasientenes tillit til helsetjenesten og svekke helsetjenestens vurderinger».

Bruker isolasjon

Av de tilsammen 4180 som var innomTrandumi fjor, satt 48 prosent der under ett døgn. Til sammen 469 innsatte, 11 prosent, satt lengre enn tre uker.

Trandum har 108 plasser for enslige menn, 16 plasser for familier og kvinner, samt 3 plasser for enslige mindreårige.

I tillegg kommer en sikkerhetsavdeling med åtte celler, «der internerte kan plasseres i celler uten annet inventar enn en seng og med svært begrenset sosial kontakt. I tillegg har avdelingen to sikkerhetsceller helt uten innredning og med toalett i gulvet», skriver ombudet.

«Fra vedtakene kan vi ikke lese om mindre inngripende tiltak for å opprettholde ro, orden og sikkerhet er vurdert», sier Falkanger.

FNs komité mot tortur, Barneombudet, Advokatforeningen og Europarådets torturkomité har også tidligere kritisert Trandum.