Bataljon med nesten 228 år lang historie

Telemark bataljon fikk ny plass i nordmenns bevissthet da avdelingen i 2010 var i stadige kamper i Afghanistan. Da var det gått 221 år siden det Telemarkske Infanteri-Regiment ble opprettet, i Stavern i Vestfold, på verftet med navnet Fredriksvern.

Telemark bataljon på oppstilling 3. juni 2016.

En ny versjon av Telemark bataljon så dagens lys på Heistadmoen ved Kongsberg, i 1993. En blanding av vernepliktige og frivillige, tilsammen rundt 1000 mann.

Styrken ble sendt på oppdrag både i Bosnia og i Kosovo, og gjorde det bra. Men det tok tre måneder å forberede utrykning.

Kong Harald besøker den ganske så nyfødte Telemark bataljon på Heistadmoen ved Kongsberg i 1995.
Fredriksvern Verft i 2017. Her ligger fortsatt kommandantboligen, vaktstuen og flere andre bygninger som var nye da Det Telemarkske Infanteri-Regiment ble grunnlagt. Regimentet skulle forsvare Fredriksvern verftt, som skulle bygge krigsskip for Kong Frederik V.

Fra tre måneders utrykningstid til seks timer

I 2002 ble bataljonen flyttet til Rena i Hedmark, der leir og treningsanlegg ble rustet opp for mellom syv og åtte milliarder kroner. Fra nå av skulle den utelukkende bestå av profesjonelle soldater.

Den 1. juli 2003 ble avdelingen erklært «operativ». Samtidig ble de første soldatene sendt for å bistå en britisk avdeling i Irak.

Så kom Afghanistan.

Den 23. mai 2004 mistet nye Telemark bataljon sin første soldat. 29 år gamle Tommy Rødningsby ble drept i Kabul. Kjøretøyet han satt i ble beskutt med raketter.

Den 8. februar 2006 ble Norges base i Meymaneh i Nord-Afghanistan angrepet av en mobb. Fire afghanske angripere ble drept av afghansk politi, mange ble såret. En egen styrke fra Telemark bataljon rykket ut fra Rena for å unnsette medsoldater, nå på seks timers varsel.

I Mannebladet Alfa: – Å krige er bedre enn sex

«Til Valhall», roper daværende kompanisjef i Telemark bataljon, Rune Wenneberg (til høyre på stridsvognen). Bildet er tatt rett før norske soldater i Afghanistan drar ut på en operasjon i 2008 der Taliban skulle drives ut av det krigsherjede Ghowrmach-området nord i landet.

I august 2010 var kontingent fra Telemark bataljon på vei til Afghanistan.

Hærsjef Per Sverre Opedal hadde varslet at media kom til å dukke opp, men det var fritt frem å uttale seg. Ingen skulle bli «halsghugd».

Måneden etter slo uttalelser fra batajonen ned som en bombe i Norge.

– Å krige er bedre enn sex, sa en soldat til det nye mannebladet Alfa.

– Hensikten er å drepe, uttalte en offiser.

På sin egen facebook-side var kompanisjef Rune Wenneberg avbildet i full stridsuniform, solbriller og vikinghjelm. Kampropet «Til Valhall», som bataljonen brukte før de skulle i strid i 2008, gjallet i VG.

Rune Wenneberg og fenrikene Espen og Sjur på Rena i 2007, under forberedelse til oppdrag i Afghanistan.

Kom velberget tilbake fra Valhall

I dag sier bataljonssjef Terje Bruuøygard at den interne sjargongen fortsatt er hard. Men at den også er er myk. Han påpeker kontrasten i det å være i kamp med Taliban, i Afghanistan, og hjemme bli møtt med at du representerte en ukultur.

– Men Alfa-saken minner oss på å være verdistyrt, og den fikk folk til å forstå hva landets soldater var ute på. Alt i alt kom vi styrket ut av saken, sier Bruøygard.