Russland sender avviste asylsøkere i retur til Norge

Asylsøkere er blitt kasteball på grensen i nord. Russiske myndigheter har sendt enkelte avviste asylsøkerne tilbake igjen til Storskog. - Avtalebrudd, mener norske myndigheter.

tab5d4a2_doc6n6wi8sszps1gm5nd6xa-EZWSRLzQIE.jpg

— Vi mener at Russland i henhold til tilbaketakelsesavtalen har plikt til å ta imot alle vi har uttransportert eller forsøkt å uttransportere, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet til NTB.

Artic Route to Norway:

— Noen mottatt - andre sendt i retur

Likevel har enkelte av de returnerte asylsøkerne blitt avvist av russerne, til tross for at de har oppholdstillatelse i Russland.

— En rekke personer er behandlet i henhold til instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet og sendt tilbake til Russland. Flere av disse er akseptert av russiske myndigheter, og noen er ikke akseptert, sa seksjonssjef Håvard Bekk i avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU til NTB lørdag ettermiddag.

Andre trekker asylsøknaden:

Et eget mottakssenter utenfor Kirkenes åpnet i november.

— Avtalen er klar

Fra norsk hold er man klare på at tilbaketakelsesavtalen gjør det mulig for Norge å sende tilbake asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland uten at søknaden realitetsbehandles.

— Vi har hatt jevnlig kontakt med russiske myndigheter om situasjonen på Storskog. Vi har informert dem om endringene i norsk regelverk som gjør det mulig å hastebehandle asylsøknader og raskere fatte vedtak som innebærer at migranter uten beskyttelsesbehov blir returnert i tråd med tilbaketakelsesavtalen med Russland. Vi legger til grunn at russiske myndigheter fullt ut vil respektere og gjennomføre denne avtalen, sier Utenriksdepartementets kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde til Aftenposten.

Fredag, i ingemannsland:

Politiet har laget et lukket asylmottak på Barents Frokosthotell i Kirkenes.

Holdes i nyåpnet "asylfengsel"— De som avvises av russerne, blir pågrepet av politiet og fengslet etter utlendingsloven i påvente av ny utsendelse, sier Kallmyr i Justisdepartementet om flyktningene man har fått tilbakesendt fra russerne.

Disse "dobbeltreturnerte" asylsøkerne blir trolig holdt innelåst på PUs lukkede asylmottak som ble opprettet i Kirkenes før helgen.

Barents Frokosthotell er nemlig omgjort til et lukket innkvarteringssted, hovedsakelig myntet på asylsøkere med opphold i Russland, som skal returneres til Russland.

Inntil 15 menn over 18 år skal kunne innkvarteres med politivakthold.

Det er kun tillatt å gå utenfor hotellet med tilsyn. der alle må holde seg på rommene mellom klokken 21 og 08, meldte PU fredag.

Grenseordfører: Bekymret for naboskapet

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen liker ikke liker det politiske pingpong-spillet med og om asylsøkere. Han frykter at krangelen om flyktninger og asylsøkere skal ødelegge grensesamarbeidet i Finnmark.

– Vi har russerhandel for 1,7 milliarder kroner i Sør-Varanger. Forholdet til naboene er svært viktig for oss. Det er tragisk hvis det blir tvist på grensen mellom norske og russiske myndigheter. Det kan bli svært ødeleggende på sikt, sier han til VG.

Sendes inn i ødemarka:

En ung jente satt fredag på en stor koffert og gråt i vinterland på den norsk-russiske grensen. Familien nektet å dra tilbake til Russland.

Instruks: Skal snus på grensenJustisminister Anders Anundsen (Frp) har gitt instruksom at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

Bakgrunnen er at Norge anser Russland for å være et trygt land. Saksbehandlingen skal skje ved grensen, og målet er at ingen skal forlate området før de sendes tilbake.

Her ble Norge tatt på Schengen:

50 returnert i november

De som kan returnere til Russland samme dag, får enten utlevert sykkel på Storskog eller uttransporteres med fly til Moskva via Oslo lufthavn, opplyser PU.

Det er i løpet av november sendt ut 50 personer som har fått avslag på sine asylsøknader ved grensen i nord, melder PU. Disse var blant annet fra Pakistan, Egypt, Algere, Tunisia og Marokko.

Flere av dem som har fått avslag på asylsøknad fra UDI, er blitt returnert over grensen på Storskog.

De fleste som returnerer har trukket sin asylsøknad eller har latt være å søke asyl, etter å ha blitt opplyst om at de kan forvente avslag