Solvik-Olsen åpner for å flytte bomstasjonene ut i verdensrommet

Regjeringen utreder sporing av tunge kjøretøy via satellitt. Nå håper eksperter at ny teknologi gjør at biler slipper bomstasjoner for godt.

Stortinget har bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) utrede satellittbasert veiprising av tyngre kjøretøy. Nå tror eksperter at et slik system kan komme på plass i Norge innen ti år også for personbiler. Her er statsråden avbildet under en teknologikonferanse tidligere i år.

Samferdselsdepartementet er nå i gang med å følge opp fjorårets budsjettforlik mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre om å utrede såkalt satellittbasert veiprising for tungtransport.

Konseptet kan etter hvert bli overført til lette kjøretøy, dersom en rekke interesse- eller fagmiljøer som SINTEF, Transportøkonomisk institutt (TØI), NAF, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Norsk Petroleumsinstitutt og Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) blir lyttet til.

Les hele saken med abonnement