Norge

Protest mot Regjeringens frislipp av elsykler og beltevogner

Markaforeninger og naturvernere kaller nå til protest etter to natursjokk fra Regjeringen. De forbereder seg nå til kamp mot frislipp av elsykler på utmarksstier og beltevogner i fjellet.

Regjeringen vil tillate utvidet bruk av beltevogner i fjellet og frislipp av elsykler på utmarksstier. Friluftsfolket forbereder seg på kamp.
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • NTB

For to år siden tapte friluftslivsorganisasjonene kampen mot snøscooterne. Nå venter nye feider om bruken av norsk natur.

Stikkord nå er elsykler og beltevogner.

For akkurat da friluftsfolket og naturvernere flest var mest opptatt med å pakke sekk, smøre ski og komme seg i påskefjellet, kunngjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) to omstridte endringer.

Først varslet Regjeringen en regelendring som opphever elsykkelforbudet på stier og turveier.

– Elsykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Med dette åpner vi for at enda flere kan komme seg ut i naturen. Dette vil være positivt for folkehelsen, uttalte Helgesen.

  • 250-wattsbandittene i Marka: Helt uten å vite det, har hundrevis av elsyklister kanskje vært lovbrytere

Forslag ble trillet ut i 2015

Miljøvernministeren tok dermed innersvingen på et forslag om å tillate elmotoriserte sykler i skog og mark, men samtidig innføre klare begrensninger i ferdselen.

Miljødirektoratets forslag om elmotorferdsel i utmark ble sendt på høring for over to år siden.

Markarådet, natur- og friluftsorganisasjoner og et flertall av høringsinstansene støttet forslaget om å slippe til elsyklene, men med klare begrensninger i ferdselen.

– Jeg er overrasket. Vi har allerede flere konflikter mellom brukergrupper i Marka og en pågående belastningsdiskusjon. Jeg mener det er viktig å redusere konfliktene – ikke yppe til flere, sier styreleder i Oslo og Omland Friluftsråd, Hans-Petter Aas, som også sitter i Markarådet.

Torsdag er alle tilknyttede foreninger i friluftsrådet innkalt til en felles rådslagning for å få hindret oppmykningen.

– Elsykler tyngre og raskere

Paraplyorganisasjonen Norsk friluftsliv varsler også kamp mot regjeringens likestilling av tråsykler og sykler med motor.

– Men er ikke det et positivt tiltak dersom det bidrar til at flere kommer seg ut i naturen?

– Vi er ikke imot elsykler på veier og opparbeidede turstier. Men konfliktnivået er allerede høyt mellom syklister og turgåere, og elsyklene er tyngre, raskere og akselererer fortere enn vanlige sykler, sier Siri Meland, fagsjef i Norsk friluftsliv.

Regjeringens nye elsykkelforskrift åpner for at kommunene fortsatt kan skjerme områder og begrense elsykling lokalt.

I Oslo stikker Markaloven kjepper i hjulene for Helgesen, slik at regjeringen blir nødt til først å fremme en lovendring for Stortinget, før elsyklene blir lovlige innenfor markagrensen.

Veltet beltevogn ut av påskeegget

Dagen etter elsykkel-støtet, fikk de tradisjonelle friluftsorganisasjonene et nytt sjokk.

Regjeringen åpner nemlig for endringer i motorferdselsloven som gjør det såkalt catskiing mulig i Norge – altså transport av skiløpere opp på fjellet med tråkkemaskin eller beltevogn.

Dette bildet er tatt i forbindelse med catskiing i Canada.

Hensikten er å stå ned igjen – utenfor preparerte løyper.

– Dette vil gi økt trafikk og mer støy, sier Meland i Norsk friluftsliv.

Den Norske Turistforening (DNT) mener regjeringen med forslaget ødelegger de gode friluftsopplevelsene i norsk natur.

Seks prøveår

Å bli fraktet opp fjellet med beltevogn bryter dessuten med norske tradisjoner, mener Meland.

– I den norske friluftslivstradisjonen handler det om å yte før du kan nyte. Regjeringens forslag bryter dessuten med budskapet i reiselivsmeldingen, der ren, stille og uberørt natur selges som del av merkevaren Norge, sier hun.

Regjeringen ønsker å la seks kommuner prøve ut en ordning med catskiing i en periode på seks år. Ordningen skal evalueres etter fire år, slik at en permanent lovendring kan tre i kraft før seksårsperioden utløper.

– Vi vil gjøre det vi kan for å overbevise Stortinget om å si nei til dette forslaget, sier Meland.

Det ble rynket på nesen av forslaget i NHO Reiseliv også, men Alpinanleggenes landsforening og flere kommuner er positive.

Forslaget skal behandles i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Til topps for egen motor – eller bråkemaskin

I 2015 fikk regjeringen flertall for å gi kommunene mulighet til å tillate fornøyelseskjøring med snøscooter. Friluftslivets motstand førte ikke frem.

– Vi ser stadige forsøk på å uthule lovverket. Den gang dreide det seg om snøscootere. Nå handler det om beltevogner. Snart vil det bli snakk om ATV-er, sier Meland.

Catskiing er til skade for dyrelivet og til sjenanse for de mange som vil nyte stillheten i naturen, mener Meland.

– Det er dypest sett et verdispørsmål: Skal vi bruke motoriserte hjelpemidler eller komme oss frem med egen motor? spør hun.

Les mer om

  1. Friluftsliv
  2. Vidar Helgesen