Under streken

Skråblikk på nyhetsbildet.

Et medlem av Den norske kirke uten planer om utmelding.

Ingen bønn for forskere

Forskere får ikke spørre folk om hvorfor de har meldt seg ut av kirken, melder Vårt Land.

«Når folk har meldt seg ut, er de ute av vårt medlemsregister», sier Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet.

Dette står i sterk motstrid til tidligere praksis da folk har opplevd at det har vært mer vrient å komme ut av kirkens manntall enn av AUF, Scientologkirken, Det Beste og bokklubber tilsammen.

Aller øverste instans

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirke- rådet sier til Vårt Land at det ville være interessant å få informasjon om hvorfor folk melder seg ut.

Dette burde enkelt kunne la seg løse med en fullmakt fra makter høyere enn Datatilsynet. Vi minner om Johannesevangeliets 16. kapittel, 23 vers:

«På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.»

Om å snu bunken iblant

Bare 20 av 88 styremedlemmer i de største norske reklame- og PR-byråene er kvinner, skriver Dagens Næringsliv.

Direktør Ole Christian Apeland i Apeland viser en bevegende omsorg for en av landets hardest prøvede yrkesgrupper - journalistene i hovedstadspressen - og «håper avisen ikke blir nødt til å skrive en tilsvarende sak om fem år».

Det er gledelige er at mediestrateg Apeland tror det finnes aviser om fem år.

Bak-frem-høyre-venstre-opp-ned?

NRK meldte på nettet: «Feiebil tok fyr inne i 6 km lang tunnel: - Folk sprang i alle retningar».

Veivesenet skal være godt fornøyd med de nye, uortodokse tunnelene som går i alle retninger.