Norge

Statsadvokaten tapte anke mot islamist

Ubaydullah Hussain, den tidligere lederen av Profetens Ummah ble nok en gang frifunnet for å ha oppfordret til terror. Straffen for å ha truet journalister og andre ble stående uforandret.

Islamisten Ubydullah Hussain ble frikjent for terroroppfordring, og slapp samtidig unna statsadvokatens krav om strengere straff for å ha truet to journalister og en forsker.
  • Frode Sætran

I dag har Borgarting lagmannsrett avsagt dom i ankesaken mot islamisten Ubaydullah Hussain, for trusler, hatefulle ytringer og oppfordring til terror.

Oslo tingrett har tidligere frikjent ham for å ha oppfordret til terror, men dømt ham til 120 dagers fengsel for trusler og hatefulle ytringer. Halve straffen ble gjort betinget. Borgarting lagmannsrett har nå bekreftet tingrettsdommen.

Straffen anses som ferdig sonet, i og med at Hussain har sittet 53 dager i varetekt.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari hadde bedt om at Hussain skulle bli dømt til ett år og fire måneders fengsel og at seks måneder av fengselsstraffen kunne gjøres betinget. Borgarting har behandlet anken fra påtalemyndigheten som gjaldt både frifinnelsen og straffeutmålingen fra Oslo tingrett.

Pressemelding fra Hussain

afp000887297-SS8BHZWrxO.jpg

Kort tid etter at dommen fra lagmannsretten var blitt offentlig kjent, sendte Ubaydullah Hussain denne pressemeldingen:"Jeg takker Allah for frifinnelsen og håper å legge denne saken bak meg. Det har uten tvil vært en unødvendig belastning. For meg betyr dette likevel svært lite, da mine tanker går til de muslimene som sitter fengslet i Norge under falske anklager under dekke av terrorparagrafen som tydeligvis kun gjelder troende muslimer. Nå som PST har gått på nok et nederlag, etter å ha brukt utallige med ressurser i denne saken, så håper jeg at deres forfølgelse, trakassering og skremselspropaganda mot norske muslimer snart kan ta slutt."

Samlet sakene

— Vi er godt fornøyd med at anken ikke førte frem. Dommen fra lagmannsretten er godt begrunnet. Hussains ytringer er innenfor ytringsfrihetenes grenser, sier advokat John Chr. Elden.

Det var altså opprinnelig to separate saker som ble slått sammen til én under ankebehandlingen.

Hussain ble dømt i Oslo tingrett i februar i fjor. Han fikk 120 dagers fengsel for trusler mot to journalister, for hatefulle og svært nedsettende ytringer mot det jødiske samfunnet i Norge og for å ha truet en sakkyndig i retten. Halvparten ble gjort betinget.

I oktober ble han frifunnet for å ha oppfordret til terror.

Hyllet drapsmenn

Tiltalen omfattet ytringer han kom med etter terroren som kostet 23 mennesker livet i In Amenas i Algerie i januar 2013. Hussain roste terroristene og håpet de fikk den største og beste belønning i Paradiset.

Etter terroren som krevde tre menneskeliv og skadet 264 mennesker i Boston 15. april 2013 hyllet han de to brødrene som sto bak. Han hyllet også drapet på en britisk soldat på åpen gate i London, angrepet på kjøpesenteret Westgate i Nairobi og åtte muslimer som planla å sprenge et fly mellom Storbritannia og USA.

Hussain og hans forsvarer John Christian Elden mener at uttalelsene hans dekkes av ytringsfriheten og ikke kan straffes.

Nektet å forklare seg

Hussain har nektet å forklare seg for lagmannsretten. Han mener han har forklart nok til politiet og til tingretten tidligere. Der har Hussain og hans forsvarer, advokat John Christian Elden, hele tiden hevdet at ytringene er innenfor rammene for norsk ytringsfrihet.

Påtalemyndigheten har ønske om å prøve rammene for hva som kan ytres i det offentlige rom for slik å skape en klar presedens for hva som er straffbart.

Les også

  1. Aktor ber om ett år og fire måneders fengsel

  2. - Jeg ble redd av truslene

  3. PST rotet bort lydopptak fra retten

  4. Ubaydullah Hussain nekter straffskyld