Undersøkelse reduserer tarmkreft-dødelighet med 27 prosent

3600 nordmenn får tarmkreft hvert år. Nesten halvparten dør. Siv Mirjam Farstad Skaget fikk tidlig behandling og gleder seg ekstra over joggeturer og friluftsliv.

Siv Mirjam Farstad Skaget setter ekstra stor pris på at hun kan løpe i naturen. Hun fikk diagnosen tarmkreft etter at hun ved tilfeldigheter ble screenet for tarmkreft.

Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykktarm eller endetarm. Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft — en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet.

Siden 1999 har 100.000 nordmenn deltatt i et pilotprosjekt for screening av tarm. Nå publiseres en studie som konkluderer med at undersøkelsene, eller screeningen, avdekker kreft eller forstadier til kreft og dermed redder liv.

Siv Mirjam Farstad Skaget ble undersøkt for kreft fordi søsteren hennes døde bare 44 år gammel av kreft. Bare fjorten dager etter at hun fikk diagnosen tarmkreft, ble hun operert. 52-åringen er ikke i tvil om at screening for tarmkreft bør bli et tilbud til alle nordmenn.

Hun gleder seg over resultatene fra den norske studien, og håper myndighetene tar seg råd til screening.

Les også:

Les også

Flere nordmenn rammes av kreft

Ti får tarmkreft daglig

Med en tarmkikkert, sigmoidoskopi screening, ser man etter polypper i nederste del av tarmen. Polypper er forstadier til kreft og kan fjernes enkelt under kikkertundersøkelsen

NORCCAP-studien (Norwegian Colorectal Cancer Prevention) viser at screening med kikkertundersøkelse (sigmoidoskopi) reduserer risikoen for tykktarmskreft med 20 prosent.

Forskningen publiseres i dag i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA (Journal of the Medical Association).

— Undersøkelsen konkluderer med at screening av nedre delen av tarmen ikke bare oppdager kreft tidligere, men reduserer nye tilfeller av tarmkreft, Polyppene fjernes, og kreft kan forhindres, eller behandling settes tidligere i gang, sier lederen for studien professor Geir Hoff.

Les også:

Les også

4 av 100 får gal beskjed i mammografiprogrammet

100.000 deltagere

Deltagerne ble delt i to grupper. 21.000 ble screenet. Forskerne fant at det var 27 prosent færre i screeninggruppen som døde av tarmkreft enn blant dem som ikke var screenet.

R

Siv Mirjam Farstad Skaget setter ekstra stor pris på at hun kan løpe i naturen. Hun fikk diagnosen tarmkreft etter at hun ved tilfeldigheter ble screenet for tarmkreft.

isikoen for å få tarmkreft var redusert med 20 prosent i gruppen som ble invitert til screening og dødeligheten var redusert med 27 prosent.

Effekten av screeningen var noe større hos menn enn hos kvinner.

NORCCAP er den første studien i verden som har undersøkt effekten av sigmoidoskopi screening hos personer yngre enn 55 år.

— Inntil nå har man trodd at 55-60 år er den beste alderen for å starte screening, mens vår studie viser at screening ved 50-54 års alder hadde minst like god effekt på død og forekomst av tykktarmskreft som ved 60 års alder, opplyser Hoff og medforfatter professor Michael Bretthauer.

Siv Mirjam Farstad Skaget håper også at nedre aldersgrense blir 50 år.

— Det er mange kvinner og menn i Norge som får tarmkreft i 40-50- årene. Dette er mennesker som ofte har små barn. Vi får barn senere i livet, har bedre helse og holder oss i bedre form. Å få gjort undersøkelser privat er kostbart og ikke alle har råd til en slik undersøkelse. Dermed kommer man først til undersøkelse når symptomene melder seg, og da kan det være for sent, sier Farstad Skaget.

I dag undersøkes ikke nordmenn for tarmkreft utenom vitenskapelige studier og prøveprosjekter, mens det er innført i flere og flere land i Europa og i USA. Helsedepartementet og Helse Sør-Øst startet i 2012 et prøveprosjekt med screening for tykktarmskreft i Vestre Viken Helseforetak og i Østfold fylke.

Les også:

Les også

Ti myter om fremtidens helsevesen

Bør sjekke ved 50 år alder

Hva betyr funnene?

— NORCCAP studien er den største randomiserte studien som noen gang er gjennomført i Norge. Den er et godt eksempel på offentlig initiert og finansiert klinisk forskning som genererer valide data av høy kvalitet med stor overførbarhet til klinisk praksis., sier en av hovedforfatterne bak studien, professor Michael Bretthauer.

Han sier resultatene viser at sigmoidoskopi-screening er effektiv for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Professoren mener screeningen bør starte ved 50 års alder, i motsetning til dagens anbefaling som sier at screeningen ikke trenger å starte før i 55-60 års alder.

— Den viser at sigmoidoskopi alene er tilstrekkelig som screeningmetode.

- Tror du at folk vil møte opp til en slik screening?

- Ja, det tror jeg. I vår undersøkelse møtte mer enn 60 prosent av dem som blir invitert. Det viser at folk syntes dette var greit.

Bretthauer opplyser at det tidligere er gjort tilsvarende undersøkelser, i Storbritannia, USA og Italia.

— Resultatene er de samme, men det spesielle med vår undersøkelse er at den er representativ for hele befolkningen, og at vi screenet folk ned til 50 år.

Les også: