Holmestrandfolket får også heis inne i fjellet, som på sekunder frakter dem opp dit der de fleste bor: på fjellet over sentrum.

Dette er den nye virkeligheten for Vestfold-byen.

Der heisturen vil ta et halvt minutt, vil togturen, når den nye rutetabellen trer i kraft den 12. desember, ta 55 minutter.

Det er en besparelse på 6–7 minutter fra samme tur i dag.

Togskinnene har delt Holmestrand i to siden 1881. Heisen fra stasjonen vil gå opp til knausen øverst i bildet.
Foto: Anne Mette Storvik

Før var jernbanestasjonen et samlingspunkt i sentrum, et attraktivt nav, i dag oppleves jernbanen som i veien. Det til tross for at reisetilbudet er viktigere enn på mange år.

Det sier litt at 1500 av Holmestrands innbyggere møtte opp midt på natten for å si farvel til det siste toget som kjørte på det gamle sporet gjennom sentrum.

Derfor blir det signalfeil {{{silentplay:true}}} Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen.

Det er først når dobbeltspor er klart også fra Drammen og videre mot Sande, og videre fra Nykirke til Tønsberg, at reisetiden Oslo-Tønsberg skal ned i én time.

Det skal skje i 2024.

Økt hastighet

Den 12. desember øker farten til 160 km/t på strekningen. Den 16. åpnes fjellheisen.

Inntil videre jubler Holmestrand over den nye stasjonsløsningen. Den gir byen en helt annen mulighet til å utvikle sentrum ut mot fjorden, og altså effektiv frakt av folk i to heiser, 70 meter fra bakkeplan og opp på fjellet over byen.

Attraktivt

Holmestrand får jernbaneløsningen som en rekke byer ønsker seg: En stasjon og spor i sentrum, men som samtidig er ute av syne.

Det er løsningen Hamar har ønsket seg, for å fjerne barrieren mot Mjøsa. Mange i Larvik ønsker seg samme konstruksjon, og det er løsningen Sarpsborg, Fredrikstad og flere andre norske byer ønsker seg.

Slik skal togene styres i årene som kommer {{{silentplay:true}}} Se hvordan fremtidens jernbane vil fungere i Norge med det signalanleggsystemet ERTMS 2. Alle optiske signaler skal bort i signalanlegg.