Krekar er fortsatt terrormistenkt i Italia - Norge dobbeltsjekket brev med italienerne i mars

Mulla Krekar kan fortsatt bli stilt for retten i Italia, men en dommer mener at han ikke kan varetektsfengsles fordi en rettssak vil vare så lenge.

Onsdag ble det kjent at Krekar likevel ikke skal utleveres fordi italienske myndigheter trekker begjæringen om å utlevere ham.

Årsaken er at en domstol i byen Trento i mars i år opphevet kjennelsen om å varetektsfengsle Krekar.

Siktelsen og straffesaken mot Krekar i Italia er imidlertid ikke henlagt ifølge den italienske avisen La Republicca.

Brudd på italiensk grunnlov

Trento-dommeren slo 3. mars fast at en rettssak mot Krekar vil vare svært lenge, og at det derfor ville ha vært et brudd på den italienske grunnloven å holde ham i varetekt i så lang tid.

Dessuten pekte dommeren på at det er lang tid siden det mulige lovbruddet skal ha skjedd.

I Italia kan kompliserte og store rettssaker vare i flere år, og en dom er ikke rettskraftig før alle tre rettsinstanser har fått behandlet saken.

– Utleveringssaken er slik vi ser det er avsluttet, men det sto ikke noe i brevet om at saken er henlagt eller siktelsen frafalt. Det ville vært naturlig å nevne i et slik brev dersom det var tilfelle, sier Jan Glent, førstestatsadvokat i det nasjonale statsadvokatembetet.

Torsdag, nøyaktig syv dager etter at han ble pågrepet i påvente av utlevering til Italia, gikk Krekar nok en gang ut av fengselsportene som en fri mann.

Sendte etter avgjørelse i Høyesterett

Italia hadde begjært Krekar utlevert som leder for et terrornettverk, og forrige uke slo Høyesterett i Norge fast at han kunne utleveres.

Selv om Trento-domstolen frafalt kjennelsen om å varetektsfengsle Krekar frafalt 3. mars, var det først 25. november at det italienske justisdepartementet sendte et brev til norske myndigheter om at begjæringen om å utlevere Krekar derfor ikke lenger var gyldig.

Brevet ble sendt dagen etter at den kjente italienske journalisten Adriano Sofri skrev en artikkel i avisen Il Foglio om at det norske rettsvesenet hadde slått fast at Krekar nå kunne sendes til Italia.

At terrormistenkte mulla Krekar ble sluppet fri, skapte reaksjoner i Italia i går. Her er en overskrift fra La Stampa: «Terrorisme, Italia dropper utleveringsbegjæringen, mulla Krekar slipper ut av fengsel. Overraskelse i Norge.»

Norge fikk varsel i flere kanaler i vår

Ifølge Glent ble kjennelsen fra Trento 3. mars sendt til Norge i flere kanaler.

Brevet ble blant annet sendt via fra Carabinieri til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 10. mars og mottatt i PST 15. mars i år.

Der leste man avgjørelsen og det skal ikke ha stått noe der om tilbaketrekking av utleveringsbegjæringen som sådan.

– Det den sier er at de trekker tilbake begjæringen om fengsling i forbindelse med utleveringssaken. Dette begrunnes kort sagt i en forholdsmessighetsbetrakning altså usikkerhet om når saken mot Krekar blir holdt i Italia, sier Glent.

Domstolen mener derfor at det er viktig å løslate Krekar formelt. Det står ingen ting i brevet om at utleveringssaken trekkes, ifølge Glent.

– Det var slik vi leste avgjørelsen og det er fremdeles min klare oppfatning at den er slik å forstå, sier han i dag.

Dobbeltsjekket med europeisk politisamarbeid

Senere i mars dobbeltsjekket norske påtalemyndigheter med EUs politisamarbeid Eurojust, som siden 2011 har bistått med koordineringen i etterforskningen av Krekar i Europa.

Norge har en sambandsstatsadvokat i Eurojust og vedkommende skal ha spurt den italienske desken i Eurojust spesifikt om avgjørelsen i Trento kun gjaldt fengslingsspørsmålet og ikke utleveringsbegjæringen som sådan.

– Han fik et bekreftende svar fra italienerne om at det var riktig forstått, sier Glent.

Det kreves ikke fra norsk side at det skal foreligge en kjennelse om varetektsfengsling for at noen skal kunne utleveres.

Jan Glent, førstestatsadvokat i det nasjonale statsadvokatembetet.

Norge hadde dermed en klar tolking av brevet og hadde dobbeltsjekket med italienske myndigheter og valgte derfor å gå videre med utleveringsprosessen.

Gjennom behandlingen av utleveringen i det norske rettssystemet har det vært kontakt mellom Norge og Italia.

– Vi oppdaterte italienske myndigheter på hvordan utleveringssaken skred frem i Norge. Dette har skjedd både på politinivå og påtalenivå via brev. Ikke på noe tidspunkt har vi fått høre at begjæringen om utlevering ville bl trukket tilbake, sier Glent.

Tror høyesterettsavgjørelse var avgjørende

– Hvorfor kommer dette kravet ført nå da?

– Nei, det har vi ikke fått en begrunnelse for. Det er tydelig at det er avgjørelsen fra Høyesterett som har utløst brevet.

– Hva tenker du om at brevet kommer nå, etter behandlingen i norske domstoler?

– Jeg synes det er merkverdig. Det er viktig at man er klar i sin korrespondanse. Hvis man går til det drastiske skritt å trekke tilbake en utleveringsbegjæring, som medfører mye arbeid, så plikter man å gjøre det så tidlig som mulig, sier Glent.

Han sier de nå vil etterspørre mer informasjon om saken fra Italia, og også informasjon om hva som skjer med straffsaken mot Krekar.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), sier utleveringssaken nå er avsluttet for departementet.

– Dette har vært en utleveringsbegjæring som vi har behandlet på ordinær måte, sier Anundsen.

Han sier regjeringen vil fortsette å forfølge alle muligheter for å få ut personer som ikke har lovlig opphold i Norge og som er en fare for rikets sikkerhet til sitt hjemland.

Italienske medier overrasket

Flere italienske medier har varslet at mulla Krekar vil bli utlevert til Norge etter at dommen falt i Høyesterett forrige uke.

Overraskelsen over at Italia dropper utleveringsbegjæringen var derfor stor i Italia i onsdag.

De fleste italienske aviser, som La Republicca, La Stampa og Corriere della Sera, slo opp nyheten om at terrormistenkte Krekar nå var blitt en fri mann.