Norge

Norge får det strengeste klimamålet i EU og EØS

De rikeste landene må kutte mest i EUs klimainnsats fram mot 2030. Det aller strengeste kuttkravet er det Norge, Sverige og Luxembourg som får.

Skal Norge nå klimamålet sitt, må mange av bilene som i dag kjører på bensin og diesel gå på annet drivstoff, som for eksempel elektrisitet eller hydrogen. Heidi Anne Johnsen

 • Arild Færaas
 • NTB

Onsdag presenterte EU-kommisjonen sin nye pakke for klimapolitikken fram mot 2030.

I pakken får hvert enkelt medlemsland i EU et eget tall for hvor mye utslippene av klimagasser skal kuttes i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2005. Ikke-kvotepliktig sektor omfatter transport, landbruk, avfall og bygg.

Kravene til kutt varierer fra 0 til 40 prosent, der de rikeste landene må kutte mest.

– Dette sikrer rettferdighet fordi det betyr at de rikeste landene påtar
seg høyere mål enn de fattigste, sier klimakommissær Miguel Arias
Cañete.

Norge skal delta fullt ut i innsatsen sammen med EU, og med vår sterke økonomi får vi det aller strengeste kravet: EU-kommisjonen legges det opp til at Norge må kutte utslippene med 40 prosent sammenlignet med 2005.

Disse må kutte mest og minst

Av EUs medlemsland er det kun Sverige og Luxembourg som må kutte like mye. Danmark og Finland må begge kutte med 39 prosent sammenlignet med 2005, ifølge forslaget.

Bulgaria er det eneste landet som ikke har fått et krav på seg om å kutte, mens Romania, Latvia, Ungarn, Kroatia, Polen og Litauen alle må kutte mindre enn 10 prosent.

Prinsippet er at jo rikere et land er, jo mer må det kutte.

Norge vil samtidig få samme anledning som EUs medlemsland til å kjøpe kvoter fra andre land som er med i systemet. Det betyr at vi slipper å ta hele kuttet hjemme i Norge.

Det skal nå forhandles videre om forslaget fra EU-kommisjonen, og i pakken understrekes det at de endelige tallene for Norge ikke vil være klare før et vedtak er gjort.

 • Klimaminister Helgesen: Kan ikke love at det blir klimakutt i Norge de neste to årene

Vil Norge godta dette?

På spørsmål fra Aftenposten om Norge vil godta kuttet på 40 prosent som EU vil at Norge skal ta, svarer klimaminister Vidar Helgesen følgende:

– Vi er opptatt av likebehandling med andre EU-land. Så dersom 40 prosent tilsier likebehandling, vil vi si ja til det.

Uansett skal EU-landene nå forhandle seg imellom, og Norge skal også forhandle med EU.

Forhandlingene med EU og Norge vil gå over et års tid ifølge Helgesen.

Klimastatsråd Vidar Helgesen Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Et tidsskille

Helgesen forteller også at dersom landene ikke klarer å oppfylle sine femårsplaner for utslipp, vil de kunne få en straff hvor de må kutte 8 prosent ekstra.

– Det er et tidsskille når det faktisk blir sanksjoner om man ikke gjennomfører det man skal, sier Helgesen til Aftenposten.

Om Norge får 40 prosent kutt, kan Norge i teorien kjøpe seg fri helt ned til 0 prosent om de betaler for ekstra utslippskutt i andre land.

Vidar Helgesen vil ikke si noe om hvor mye reelle kutt Norge vil gjøre og hvor mye Norge vil kjøpe fra andre land.

– Det er umulig å si, men vi må være forberedt på at brorparten må gjøres hjemme.

Helgesen viser blant annet til at det kreves sterke reduksjoner i personbiltrafikken i Norge, men også for tungtrafikken.

Aps Terje Aasland sier også til NTB at Norge må ta «de langt meste her hjemme».

Une Aina Bastholm i Miljøpartiet de Grønne sier at Regjeringen må følge opp med tiltak i høstens statsbudsjett, og Venstres leder Trine Skei Grande viser til at et grønt skatteskifte er veldig viktig.

Besøk gjerne også Oles klode og #klodenvår.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. EU-kommisjonen
 3. EU
 4. Klima

Relevante artikler

 1. NORGE

  Så mange prosent vil EU at Norge skal kutte klimautslippene med innen 2030

 2. KOMMENTAR

  Norge vet ikke hvordan vi skal holde hva vi lover i klimapolitikken | Ola Storeng

 3. NORGE

  Regjeringen vil ta to tredjedeler av klimakuttene nasjonalt

 4. DEBATT

  Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken

 5. NORGE

  Klimautslippene sank i fjor. Fortsetter det slik i ti år, så når Norge klimamålet.

 6. DEBATT

  For næringslivets skyld, ikke vann ut Norges klimamål med utslippskvoter