Norge

Drepte vaktmester på Grünerløkka i 1998 – påtalemyndigheten mener mannen fortsatt er farlig

Påtalemyndigheten vil fortsatt holde mannen som i 2000 ble dømt for å ha knivdrept en mann på Grünerløkka i Oslo i 1998 i tvungent psykisk helsevern.

Politiets åstedsgranskere jobber på stedet i Stolmakergata på Grünerløkka i Oslo der Ola Wangen ble drept 10. desember i 1998.
  • NTB-Anders R. Christensen

– Hver gang dom på tvungent psykisk helsevern er blitt forlenget så har domstolen begrunnet det med at det er nærliggende fare for gjentagelse, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til NTB.

Han har nå tatt ut en tiltale der han ber om at mannen i 50-årene som i 2000 ble dømt for å ha drept en vaktmester på Grünerløkka i 1998, fortsatt holdes i tvungent psykisk helsevern.

– Dette har sammenheng med at påtalemyndigheten med utgangspunkt i den rettspsykiatriske erklæringen som er utarbeidet, mener at det fremdeles er nærliggende fare for gjentagelse av alvorlig voldskriminalitet.

Saken skal opp for Oslo tingrett i desember.

– Min klient er sinnssyk

Det var 10. desember i 1998 at den 39 år gamle Ola Wangen ble knivstukket flere ganger utendørs i Stolmakergata på Grünerløkka i Oslo. Wangen var vaktmester i borettslaget der mannens mor bodde, og knivangrepet skjedde da Wangen ba mannen om å ikke gå inn til borettslaget.

Drapsmannen ble pågrepet et par dager senere. Han hadde akkurat blitt utskrevet fra psykiatrisk sykehus.

– Min klient er sinnssyk. Han lider under store vrangforestillinger. Han var ikke tilregnelig hverken før, under eller etter gjerningsøyeblikket. Vi snakker om en person som har en alvorlig psykisk lidelse, sa 33-åringens forsvarer, advokat Per Harald Gjerstad til VG noen dager etter pågripelsen.

Mannen er opprinnelig fra Iran og kom til Norge som politisk flyktning i 1987. Allerede året etter ble han lagt inn på psykiatrisk sykehus. Ifølge advokat Gjerstad skal han ha utviklet alvorlige traumer etter omfattende tortur i Iran.

Kjent utilregnelig

Den rettspsykiatriske undersøkelsen konkluderte også med at mannen var utilregnelig før, under og etter drapet.

I 2000 ble han dømt til det som da het sikring i 10 år, som innebar tvungen psykiatrisk behandling. Sikringsdommen ble konvertert til dom på tvungent psykisk helsevern i 2005. Deretter har dommen på tvungent psykisk helsevern vært forlenget fire ganger, sist for tre år siden.

Statsadvokat Hartmann vil ikke si noe om sjansene for at mannen noen gang slipper ut.

– Det vil være avhengig av domfeltes psykiske tilstand på det aktuelle tidspunktet, og domstolens vurdering av gjentagelsesfaren, sier han.

– Det er samfunnets behov for å beskytte sine innbyggere mot alvorlig voldskriminalitet som er styrende for påtalemyndighetens vurdering i slike saker, legger han til.

– Utgjør ingen fare

Mannens forsvarer, advokat Tore Øydne, har ikke vært i kontakt med sin klient den siste tiden, men sier at mannen tidligere har ment at han ikke utgjør noen fare for samfunnet.

– Han har aldri vært enig i at han skal holdes i tvungent psykisk helsevern. Han har hevdet at det ikke er behov for det, og har stått fast på at han ikke utgjør noen fare for samfunnet. Jeg har ikke opplysninger om at han skulle mene noe annet i dag, sier Øydne.

Forsvareren legger til at mannen gjennom årene har fått en gradvis oppmykning av tvangsregimet, og at det ikke har vært noen spesielle hendelser knyttet til ham på institusjonen der han er innlagt.

– I forkant av forrige rettssak hadde han fått mer frigang og flere permisjoner, men jeg må ta forbehold om at jeg ikke vet hvordan situasjonen har utviklet seg siden den tid, sier Øydne.

Les mer om

  1. Psykisk helsevern
  2. Drap
  3. Oslo
  4. Sykehus