Bærum sykehus: Presiserer at pasientene ikke kan velge kjønn eller hudfarge på behandler

Ansatte ved Bærum sykehus har vært utsatt for rasisme og hets. Derfor må sykehuset presisere at pasientene hverken kan velge kjønn eller hudfarge på behandlerne.

Denne plakaten møter pasienter som skal ta CT ved Bærum sykehus. Plakaten er laget i beste mening for å ta vare på de ansatte, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Pasienter som skal ta CT-undersøkelse ved Bærum sykehus, blir møtt med følgende presisering: Man har ikke krav på at radiografen/legen er av et bestemt kjønn eller hudfarge.

Bakgrunnen for teksten på plakaten er at ansatte har vært utsatt for det de opplever som rasisme og hets.

Det skriver kommunikasjonsdirektør Henning Aarset ved Vestre Viken HF.

– Sykehuset gjenspeiler samfunnets mangfold

Aarset skriver videre at de ansatte skal møte pasienter med respekt og gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet.

– Sykehusene gjenspeiler samfunnets mangfold.

Ifølge Aarsets skriftlige redegjørelse er plakaten laget i beste mening for å ta vare på de ansatte. Samtidig vil sykehuset signalisere pasientene er garantert å få den beste behandlingen av deres fagfolk.

«Kunne vært formulert bedre»

Kommunikasjonsdirektøren avslutter e-posten med at ordlyden i denne plakaten med fordel kunne vært formulert bedre.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få svar fra Vestre Viken på om andre avdelinger eller andre sykehus har funnet det nødvendig med presiseringer av dette slag.