Dette skjedde da to små jenter ble drept i Baneheia

19. mai 2000: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) blir voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Så starter jakten på den eller dem som står bak.

Etter over 20 år er Viggo Kristiansen frifunnet for dobbeltdrapene i Baneheia.

Fredag 19. mai går de to venninnene Stine Sofie og Lena til friluftsområdet Baneheia for å bade. Samme dag blir de meldt savnet til politiet.

De to jentene kommer aldri hjem.

Dette blir en sak som skal prege Kristiansand i mer enn to tiår.

Viggo Kristiansen er i over 20 år blitt sett på som hovedmannen bak drapene. Nå er han frifunnet.

Dette er historien rundt saken som rystet hele Norge:

Drapene

19. mai 2000 ble det iverksatt en stor leteaksjon etter de to jentene.

To dager senere ble de funnet voldtatt og drept, ikke langt unna ferskvannet de hadde badet i. Drapene sendte sjokkbølger gjennom lokalmiljøet.

Hvem kunne stå bak en slik grufull handling?

Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000.

Pågripelsen

Tre måneder etter drapene ble det funnet DNA fra åstedet. Dette stammet fra Jan Helge Andersen. Litt over en måned senere ble 19 år gamle Andersen og 21 år gamle Viggo Kristiansen pågrepet.

De to kameratene var godt kjent i lokalmiljøet. Mens Kristiansen hadde rykte på seg for å være en urokråke, hadde Andersen vært lagfører i Heimevernsungdommen.

Tidlig innrømmet Andersen at han var med på å drepe de to jentene. Han forklarte at Kristiansen var hovedmannen, og at han selv ble presset til å gjennomføre handlingene. Kristiansen har derimot hele tiden nektet straffskyld for drap og voldtekt.

Høsten 2000 pågripes Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Her jobber kriminalteknikere utenfor hjemmet til Kristiansen.

Rettssakene

23. april 2001 startet rettssaken mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen i Kristiansand byrett. Etter drøyt to måneder i retten ble de dømt.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drap og voldtekt av de to jentene. Mens Andersen ble dømt til 17 års fengsel for drap og voldtekt av 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønen.

Begge anket saken.

Under rettssaken rettssaken i Kristiansand byrett i 2001, ble det gjennomført en befaring av åstedet i Baneheia. Hverken Viggo Kristiansen eller Jan Helge Andersen deltok.

I 2002 ble Kristiansen igjen dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett. Samtidig ble Andersens dom skjerpet. Han ble dømt til å sone 19 år i fengsel.

Viggo Kristiansen anket dommen til Høyesterett, men den ble ikke tillatt fremmet. Andersens anke over straffelengden ble tillatt fremmet, men ble forkastet.

Gjenopptagelsen

Fra 2008 til 2017 begjærte Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt fem ganger. Det var først den siste begjæringen, som ble sendt inn i 2017, som førte frem i 2021.

Arne Pedersen ledet etterforskningen som endte med dommen i Baneheia-saken. Han er fortsatt sikker på at dommen mot Kristiansen er riktig.

Den nye etterforskningen

Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembetet fikk i oppgave å etterforske saken på nytt. De har uttalt seg lite om saken, men noen opplysninger har kommet frem:

  • Nye DNA-funn: Etterforskerne har brukt mye ressurser, både internt og eksternt, på å gå gjennom DNA-bevisene og gjøre nye undersøkelser. Høsten 2021 fikk politiet et gjennombrudd. Nye analyser viste at DNA fra Andersen hadde blitt funnet seks steder på Lena Sløgedal Paulsen. Andersen ble frikjent for å ha drept Paulsen. Dette knytter ham til begge jentene.
  • Den ukjente voldtektsanklagen: I løpet av politiets etterforskning kom det også frem at Andersen i 2009 hadde blitt anmeldt for et overgrep. Det skal ha skjedd i tiden før Baneheia-drapene, men ble henlagt fordi politiet mente Andersen må ha vært under den kriminelle lavalder. I avhør skal Andersen ha nektet for at voldtekten fant sted. Denne anmeldelsen ble aldri omtalt i påtalemyndighetens påtegninger til Gjenopptakelseskommisjonen, da de skulle vurdere om Kristiansens sak skulle tas opp. Den skal også ha vært svært vanskelig for den nye etterforskningsgruppen i Oslo å finne.
  • Ny siktelse: I juli ble det også kjent at Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Fredag 2. september ble det klart at Riksadvokaten hadde mottatt statsadvokatenes innstilling.

Nå har Riksadvokaten kommet frem til at Kristiansen skal frifinnes.