Internett kan snus på hodet

Universitetslektor ved Institutt for Infomatikk ved Universitetet i Oslo, Gisle Hannemyr.
  • Internett kan bli som kabel-TV, sier internettekspert om Telenors beslutning om å trekke seg fra nettets knutepunkt, NIX.

— Er vi heldig, blir det akkurat som kabel-fjernsynet. Jeg frykter at det blir mye, mye verre, sier internettguru og universitetslektor, Gisle Hannemyr, til Forbruker.no. Uttrykket har han brukt tidligere, men det har aldri vært mer aktuelt.

I dag kom det nemlig frem at Telenor har valgt å trekke seg fra knutepunktet for all norsk Internett-trafikk og dermed fra avtalen som forplikter dem å ikke prioritere noen nettsteder fremfor andre.

Det kan betyr trafikkprioritering for store aktører som kan betale for seg. I praksis betyr det at Telenor kan gi store aktører forrang i sitt nett, mot betaling og at sluttbrukerne vil kunne oppleve tregere og dårligere Internett fra innholdsleverandører som ikke har betalt for prioritering.

- På denne måten har Telenor skaffet seg frihet til å diskriminere både tjenesteleverandører og innholdsleverandører, sier Gisle Hannemyr.

Han peker på at knutepunktet Norway Internet Exchange (NIX) er et viktig redskap for såkalt nettverksnøytralitet. Han er skuffet over beslutningen fra Telenor om å trekke seg ut av systemet som er tuftet på likeverd.

Telenor avviser at beslutningen vil gjøre Internett mindre nøytralt og at de vil skape hindre for små aktører eller konkurrenter til aktører de selv har interesser hos.

- Handler om nettverksnøytralitet

— Dette er ikke noen dramatisk beslutning på noen måte. Vi vil fortsatt støtte et fritt og ubetalt Internett. Dette dreier seg ikke om diskusjonen om nettverksnøytralitet. Det handler om at vi ønsker mer sikkerhet og kvalitet i våre tjenester, sier informasjonssjef i Telenor, Arild S. Johannessen til Forbruker.no.

— At Telenor ønsker sikkerhet og kvalitet er selvsagt, men det er ingen motsetning mellom dette ønsket og fortsatt NIX-tilknytning, svarer Hannemyr, som mener dette selvsagt handler om nettverksnøytralitet.

Ved å trekke seg ut av NIX, har Telenor nå full adgang til å bestemme over alt som skal skje på deres del av nettet. Internett-leverandører som ønsker adgang til Telenors nett, må gjøre avtaler med selskapet direkte.

Gratiskulturen på Internett blir vanskelig å opprettholde, uttalte Telenor til Forbruker.no i mars.

Teleselskapet avviser at valget er dramatisk.

— Vi gjorde allerede i 2003 den endringen at vi inngikk samtrafikkavtaler med de andre Internett-leverandørene i Norge og har nå bare rundt 20 prosent av nettrafikken igjen på NIX. Nå tar vi bare bort de siste 20 prosentene og går i direkte samtrafikkavtaler med de som skal inn og ut av Telenors nett, forklarer Johannessen.

— Beslutningen er like fullt dramatisk fordi den setter til side et viktig prinsipp som har ligget under Internett siden starten, nemlig at det ikke skal være nødvendig å inngå spesielle samtrafikkavtaler for at data skal kunne flyte det raskeste veien mellom avsender og mottaker, svarer Hannemyr.

DISKUTÉR SAKEN HER

Hannemyr mener vi nå kan få et Internett som kan sammenlignes med en motorvei, men hvor ikke alle kan kjøre like fort.

— Vi vil få både høyhastighetsfelt og krabbefelt, sier han.

- Som kabel-TV

— På sikt vil dette føre til at Internett kommer til å bli mer likt kabel-fjernsyn. I stedet for en vid åpen verden med alle mulige og umulige tjenester tilgjengelig vil vi i sterkere grad bli møtt av en "grunnpakke" der tjenestetilbudet er tilrettelagt av bredbåndsleverandøren. Tjenester som ikke inngår i denne, må vi enten betale ekstra for, eller vil ha langt dårligere kvalitet i form av langsommere, mindre stabile, og ofte uten multimedia-komponenter, sier Hannemyr og viser til det kontroversielle kanalvalget til RiksTV for kort tid siden.

Telenor bedyrer at endringen ikke vil få noen innvirkning på kundene deres.

— Kundene vil ikke merke noen ting og dette vil ikke koste noen ting for noen kunder, lover Johannessen.

— På kort sikt stemmer sikkert dette. Men det ville være naivt å tro at Telenor ikke har skaffet seg den økte handlefriheten som bruddet med NIX innebærer uten at de ønsker å bruke den til noe, sier Hannemyr, som tror at hverken kunder eller konkurrenter kommer til å merke noe som helst før medieinteressen som bruddet har pisket opp, har lagt seg.

Johannessen garanterer i tillegg overfor digi.no at Telenor ikke vil ta betalt av innholdsleverandører for at deres brukere skal få god tilgang, uavhengig av hvilken internettleverandør brukerne har.

Hannemyr tror ikke så mye på det.

— Innholdsleverandørene tjener gode penger på annonser. Disse pengene vil sikkert Telenor ha en del av. De vil nok prøve å presse marginene for markedsadgang. På sikt vil de kanskje begynne å forhandle med sikte på peering-avtaler og om noen år vi de kanskje ha kunnet presse noen ut av markedet, sier forskeren som har engasjert seg i temaet tidligere. Les et essay om temaet her.

— Det er naivt å tro at Telenor og andre bredbåndsleverandører ikke vil bruke det handlingsrommet de er i ferd med å skaffe seg til å favorisere egne tjenester og diskriminere konkurrenter, mener Hannemyr.

Mer kritikk

Unge Venstres leder Lars-Henrik Michelsen har i dag gått ut med en pressemelding hvor han krever at regjeringen stopper Telenors planer og at de sikrer nettnøytralitet i fremtiden. I likhet med Hannemyr tar han i bruk ord fra veitrafikken for å beskrive konsekvensene av Telenors beslutning.

— NIX kan sees på som et nasjonalt veikryss med åpne innkjørsler fra alle de ulike nettleverandørene. Det at Telenor trekker seg fra NIX, betyr at det settes opp en bom på den veien som går fra veikrysset til Telenor. Alle som vil besøke Telenor må betale bomavgift, sier Michelsen. Han frykter at internett kan bli monopolisert dersom Telenor får dure i vei som de vil.

Geir Isene i organisasjonen EFN (Elektronisk Forpost Norge) er enig i kritikken:

— Dette vil være en stort skritt i retning av å kommersialisere Internett. Det som tidligere har vært sett på som allemannseie er i ferd med å bli monopolisert på ny, man kan låse brukerne til utvalgte tjenester og nett, sier han til VG Nett.

Også NRK er kritiske til Telenors beslutning.

— Det kan se ut som at Telenor ikke lengre ønsker å delta i det spleiselaget Internett er i dag. Resultatet kan bli at Telenors bredbåndskunder vil merke dårligere kvalitet på tjenester som ligger hos andre Internett-leverandører, sier NRKs nettsjef til Digi.no.

Slik fungerer det i dag

Prinsippet har hittil vært at server-eiere og brukere kun har betalt første ledd som er Internett-leverandørene. Når Telenor nå kobler seg av dette nettverket, må nettleverandører som vil ha kontakt med brukere og servere i Telenors nett koble seg direkte til Telenor eller sende trafikk gjennom operatørene som har koblet seg direkte. Det siste vil gå tregere enn det første.

Telenor trekker seg ut av NIX fra og med 1. juli i år.

DISKUTÉR SAKEN HER