Flat-TV-forbud forundrer Europa

Norsk miljøpolitikk vekker oppsikt i utlandet.

Reaksjonene fra omverdenen på det norske forslaget om å forby en rekke miljøgifter i forbrukerelektronikk er flere:

Les saken:

Les også

Miljøforbud mot mobil, flatskjerm og PC

"P i PoHS som er betegnelsen på det norske forbudet, står for "prohibition"(forbud), men omfanget av reguleringen får meg til å tro at P også vil komme til å stå for "pain" eller "pity", står det å lese i en kommentar i Electronics Design Strategy News.

Trodde ikke sine egne ører

Vidar Wernöe, administrerende direktør i Elektronikkonsult AB og styremedlem i den svenske elektronikkindustriforeningen, forteller at han som nordmann i Sverige og bransjeaktør har blitt oppringt av svenske journalister som lurer på hva i all verden norske miljøvernmyndigheter tenker på med sitt forbud mot miljøgifter.

— Jeg måtte ringe SFT for å høre om det virkelig var sant at Norge planlegger å innføre et så omfattende forbud, og ja det var det. Wernöe mener det er sympatisk at Norges rød-grønne-regjering har store ambisjoner om å gå foran på miljøområdet, men at det er feilslått politikk å gå alene med et slikt forbud. Ensidige forbud på globale markeder kommer alltid å føre til store konsekvenser for norske konsumenter og arbeidsplasser hvis de skal etterleves, konkluderer Wernö.

— Eneste farbare vei er å jobbe inn mot EU og få nedfelt et forbud i EUs RoHS direktiv, Restriction of Hazardous Substances, som har vist seg å ha stor gjennomslagskraft, sier Wernöe

Wernö ser også paralleller til det svenske miljøpartiet som da de satt i den forrige svenske regjeringen ønsket å forby bromerte flammehemmere. Et stoff som benyttes i mange elektroniske forbrukerprodukter.

— Forslaget ble derimot avfeid av KEMI, Sveriges svar på SFT, som så at Sverige ikke kunne være alene om et slikt forbud, forteller Wernö.

- The next Amish peolpe

Per Morten Hoff i IKT Norge, forteller at han på et møte i regi av den europeiske interesseorganisasjonen Eicta forrige uke, opplevde å få hoderystende tilbakemeldinger på Norges planer om forbud av miljøgifter. "Don't ship to Norway" blir blant annet nevnt som et alternativ.

— Folk i bransjen er forundret over at Norge ønsker å gå i utakt med resten av Europa, og Norge ble av en av møtedeltagerne omtalt som "the next Amish people", forteller Hoff.

The Amish people er en trosretning innenfor protestantisk kristendom som er utbredt i USA, og er kjent for å anse at den tekniske utviklingen har gått for langt og følgelig lever på en måte mange vil anse som gammeldags. De bruker derfor ikke elektroniske apparater.