Norge

Ber Riksrevisjonen om hjelp: Vil ha full granskning av Stortinget

Presidentskapet mener Stortinget står i en tillitskrise. Nå ber de Riksrevisjonen om å granske alle de økonomiske ordningene representantene nyter godt av.

Stortingspresident Masud Gharahkhani råder et samlet storting til å bestille full granskning av alle økonomiske goder de har.
 • Åshild Langved
  Journalist
 • Vegard Venli
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist

Bråket om pendlerboliger er på ingen måte over.

Det var kjent at Riksrevisjonen skulle granske pendlerbolig-sakene. Men nylig bestemte et enstemmig presidentskap seg for å skru til nok et hakk:

De vil at Riksrevisjonen skal granske alle økonomiske ordninger for stortingspolitikere.

Innstillingen kommer etter en rekke avsløringer i pressen. Både Aftenposten og DN skrev i fjor kritiske saker om manglende kontroll av de økonomiske ordningene stortingspolitikerne nyter godt av.

Det er Stortinget i plenum som formelt kan beordre Riksrevisjonen. Saken kom opp i Stortinget torsdag. Der ble det gitt grønt lys for en full granskning.

– Det er et svært viktig oppdrag. Tillit til våre folkevalgte er helt avgjørende for hele det demokratiske systemet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Aftenposten.

Han tok over som riksrevisor etter Per-Kristian Foss 1. januar.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tar sikte på å levere rapporten om stortingspolitikerne til høsten.

«Tillitskrise» for Stortinget

Det er sjelden Stortinget i plenum beordrer Riksrevisjonen om granskning.

Sist det skjedde var i 2019, da Stortinget ba om en granskning av Alexander Kielland-ulykken. Det ble også beordret granskning av byggeskandalen på Stortinget, opplyser Riksrevisjonen til Aftenposten.

– Det er uvanlig at en Riksrevisjon generelt får i oppdrag å gjennomgå forhold av en slik betydning for de folkevalgte representantene. Det er også uvanlig at Stortinget pålegger en slik gjennomgang. Riksrevisjonen går vanligvis ikke inn i enkeltsaker, men det vil vi gjøre nå, sier Schjøtt-Pedersen.

I innstillingen kommer det frem hvor alvorlig presidentskapet ser på saken:

«Presidentskapet vil anmode om at undersøkelsene igangsettes raskt, som følge av den tillitskrisen Stortinget som institusjon står i, og at det arbeides hurtig, men grundig».

Det er et samlet presidentskap som står bak innstillingen.

Riksrevisjonen vil levere rapporten i løpet av høsten.

Vil undersøke administrasjonen

Riksrevisjonen bør få frie tøyler til å gå så langt tilbake i tid som de ønsker, mener presidentskapet. Også når de gransker enkeltsaker.

Riksrevisjonen får spesielt i oppdrag å vurdere mulige straffereaksjoner og krav om tilbakebetaling.

Dette kommer i tillegg til at Riksrevisjonen allerede er bedt om å gjennomgå dagens regelverk.

Etter dagens regler er det nemlig uavklart om administrasjonen har hjemmel til å kreve tilbakebetaling fra politikere som har fått goder de ikke skulle hatt.

Et eget eksternt utvalg oppnevnt av Stortinget er nå spesifikt bedt om å vurdere om det bør innføres egne regler for krav om tilbakebetaling.

Men det er ikke bare stortingspolitikere som skal under lupen. Også Stortingets administrasjon skal ettergås.

Presidentskapet vil blant annet få klarhet i hvordan administrasjonen har håndtert saker der de har gitt ytelser som pendlerbolig.

Mange som skal ettergå Stortinget

I tillegg til Riksrevisjonen er det en rekke andre som også skal kikke Stortinget i kortene de neste månedene:

 • Et eksternt utvalg skal gjøre en fullstendig gjennomgang av gjeldende regler, retningslinjer og praksis. Nye regler og bedre kontrollmekanismer skal på plass.
 • Politiet har åpnet etterforskning av pendlerbolig-sakene på eget initiativ.
 • Skatteetaten har iverksatt kontroll med både Stortinget og Statsministerens kontor.
 • Advokatfirmaet Grette har sett på de skattemessige sidene ved pendlerboliger og skal nå gjennomgå enkeltsaker.
 • I tillegg foregår det en intern ryddejobb på Stortinget.
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Riksrevisor vil ha åpenhet om enkeltpolitikere

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ønsker mest mulig åpenhet om enkeltsaker samtidig som de ivaretar hensynet til personvernet.

– Det er ingen tvil om at dette er en svært alvorlig sak. Tilliten til politikerne er svekket som følge av sakene som er avdekket, sier han til Aftenposten.

Schjøtt-Pedersen ser ikke bort fra at de kan komme til å avdekke mulige straffereaksjoner.

– Har kontrollen med Stortinget vært god nok?

– Det kan man helt sikkert stille spørsmål ved. Vi burde ikke ha lyttet til Stortinget i 2017 da vi ble stanset i å gjennomføre en etterlevelsesrevisjon.

– Hva synes du om administrasjonens håndtering av disse sakene?

– Det er blant de tingene vi skal gjennomgå.

Endret retningslinjene for tildeling av pendlerbolig

Alle politikere som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, kan søke om å få en pendlerbolig. Etter en rekke kritiske saker har Stortinget nå strammet inn retningslinjene.

Nå er administrasjonens syn på reglene presisert i klartekst. Det kommer blant annet frem at det ikke er noe i veien for at politikere kan leie ut egen bolig i Oslo og få pendlerbolig.

– Stortinget har satt ned et eget utvalg som skal vurdere dagens regelverk for pendlerboliger. Hvorfor ville dere ikke vente på utvalgets konklusjoner før dere stadfestet at dagens praksis skal stadfestes?

– Jeg forstår spørsmålet, men endringene som vi nå har gjort, skal kun tydeliggjøre gjeldende regler og praksis. Så vil dette bli et viktig punkt i det arbeidet utvalget skal gjøre for å finne rettferdige og legitime ordninger, svarer stortingspresident Masud Gharahkhani.

Stortinget har også lagt til et avsnitt om skatt. Der presiseres det at hver enkelt representant har ansvar for å «være kjent med og overholde sin personlige skatteplikt».

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger
 2. Pendlerboliger
 3. Stortinget
 4. Demokrati