Norge

51-åring får 12 års fengsel for å ha skutt og drept kona

Dagen etter at kona sa at ekteskapet var slutt, ladet han storviltriflen hennes og avfyrte det drepende skuddet på kloss hold. Nå er 51-åringen dømt til 12 års fengsel.

Aktor Jo Christian Jordet (t.v.) og forsvarer Harald Stabell i Gjøvik tingrett som nå har dømt en 51-åring til 12 års fengsel for å ha skutt kona (42).
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Bare de to var til stede i stua da det fatale skuddet falt lørdag 9. januar hjemme på Gran i Hadeland. Derfor har Gjøvik tingrett bare hans ord for hva som ble sagt.

En enstemmig rett er kommet til at han skjøt for å drepe, og at han har tilpasset forklaringene sine etterhvert som han ble kjent med politiets funn under etterforskningen.

Lørdagsrevyen gikk mot slutten da hun ba ham hente barna mens hun laget taco. Da hadde han alt hentet våpenet hennes for å pusse dette på kjøkkenet. For å høre bedre hva hun sa, har han forklart at han gikk inn på stua med den skarpladde riflen i hendene, og sier at skuddet gikk av ved et uhell.

Kvinnen (42) ble truffet på under en halv meters avstand, og døde momentant.

  • Dagen etter at hun sa ekteskapet var over, ble hun skutt. Partnere står bak ett av tre drap i Norge.
Drapsvåpenet er en «Tikka 6,5 X 55» storviltrifle. Ett kilos trykk måtte avtrekkeren ha før et skudd ble avfyrt.

Varsler full anke

I Gjøvik tingrett sa skogsarbeideren at han syntes det var helt greit at ektefellen gjennom nesten 20 år hadde funnet seg en ny kjæreste og ville flytte ut. Han var hverken skuffet eller irritert, forklarte han i retten.

Dette står i sterk kontrast til hva 52-åringen tidligere har sagt til to av sine søskenbarn. Til en sa han at kvinner som var utro kunne man bare slå i hjel, mens til en annen sa han at om kona gikk fra ham skulle han ta livet av henne, skjære henne opp i småbiter og grave henne ned på skogen, slik at ingen fant henne igjen noen gang.

– Vi vil levere en fullstendig anke til lagmannsretten. Domfelte er uenig dommen, da han hele tiden har hevdet at det ikke var en forsettlig, men kun en uaktsom handling, sier forsvarer Harald Stabell.

Stabell mener aktors påstand om 13 års ubetinget fengsel var i tråd med rettspraksis gitt at hans klient ble dømt for forsettlig drap.

51-åringen innrømmet skyld for uaktsomt drap etter at han avfyrte det han sier var et vådeskudd, men dette ble han altså ikke trodd på av retten.

– En grundig dom

Statsadvokat Jo Chr. Jordet fikk gjennomslag for alle sine argumenter:

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten i en grundig dom har fulgt vårt syn på bevisene i saken, sier aktor.

Dommen slår fast at 51-åringen hadde til hensikt å ta livet av kona.

– I nedre normalsjikt

De sakkyndige konkluderte i sin rapport med at 52-åringen var tilregnelig, og hans intelligens ligger i nedre del av befolkningens normalsjikt.

Dette reagerte tiltalte sterkt på da saken gikk i Gjøvik tingrett den siste uken av oktober.

Han sa flere ganger at familien betydde alt for ham, og at han var svært opptatt av hvordan det skulle gå med barna fremover.

«Retten har lagt til grunn at tiltalte handlet i affekt og at hans lave evnenivå har vært med medvirkende til at han handlet så overilet som han gjorde», heter det i dommen.

Hvert av barna tilkjennes oppreisning og erstatning for tap av forsørger på 615.167 kroner, mens avdødes foreldre hver får 200.000 kroner. I tillegg er han dømt til å dekke konas begravelse med drøyt 70.000 kroner.

Tingrettsdommer Helle Rolstad skriver at det er skjerpende at barna i praksis er blitt frarøvet begge sine foreldre.

Les mer om

  1. Ekteskap
  2. Gjøvik
  3. Harald Stabell
  4. Hadeland
  5. Drap