Norge

Helsedepartementet har brukt over 170 mill. på nye folkehelsebygg. De vil trolig aldri eksistere andre steder enn på papiret.

I åtte år har Folkehelseinstituttets nye hovedkontor vært planlagt, tegnet, vurdert, utredet og satt på vent under fem ulike statsråder. Nå blir prosjektet skrotet av Regjeringen.

I prosjektskissene fra Statsbygg er det planlagt to nye bygninger på 40.500 kvadratmeter på Lindern i Oslo. For tre verneverdige bygninger var planen å rehabilitere.
  • Henning Carr Ekroll
    Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

De ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) har i årevis vært plassert på fem ulike steder i hovedstaden.

Flere av bygningene er gamle og beskrives som nedslitte og utdaterte, og ønsket om å samle fagmiljøene og de ansatte var bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 besluttet å starte arbeidet med å samle de ansatte i moderne bygninger i Oslo.

– Det er et sterkt ønske fra departementet om å samlokalisere på Lindern, sa Statsbyggs prosjektleder til Aftenposten i 2012, da prosjektet begynte å ta form på tegnebrettet.

  • Les også: Byråkratiet skulle slankes, men vokser under blåblå regjering.

Frem til 2014 jobbet Statsbygg med de storslagne planene: 40.500 kvadratmeter nybygg med laboratorier og kontorlokaler, oppgradering av eksisterende bygninger - det hele underlagt strenge miljø- og energikrav. Totalkostnaden er anslått til rundt fem milliarder kroner.

Har planlagt for over 170 millioner kroner

I januar 2014 var det brukt over 167 millioner kroner på prosjektet. Da ble planene oversendt til Helse- og omsorgdepartementet, som brukte ytterligere 3,4 millioner på kvalitetssikring. Deretter ble planene liggende på vent, uten tegn til at departementet ville gå videre med byggeprosjektet.

Nå har FHI-ledelsen tatt inn over seg at det ikke vil bli noe av et nytt hovedkvarter i Oslo.

– Nybyggprosjektet skrinlegges, slik vi leser det, i forslaget til statsbudsjett for 2017, sier Folkehelseinstittutets direktør Camilla Stoltenberg.

Det bekrefter Helse- og omsorgsminister Bent Høie overfor Aftenposten.

– Dersom regjeringens forslag om å ikke fremme forslag om nybygg blir vedtatt i Stortinget, vil prosjektet ikke bli realisert.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg konkluderer med at Regjeringen har bestemt seg for å droppe nye bygninger for organisasjonen.

Høie begrunner dette med at det er et stort behov for å bruke penger på å oppgradere nedslitte sykehusbygninger i hele landet.

– Det er derfor prioritert foran å bruke totalt om lag 5 mrd. til nybygg til Folkehelseinstituttet i Oslo sentrum. Planleggingen og største del av utgiftene til den ble igangsatt av forrige regjering. Vi prioriterer ikke dette og vil finne andre løsninger, sier Høie.

Professor: Ikke fornuftig bruk av offentlige midler

– Det virker som et vikarierende motiv når man sier at man heller ønsker å bruke penger på å oppgradere sykehusbygningene, for vedlikeholdsetterslepet på sykehusene har vært et velkjent i problem i mange år, også da dette prosjektet ble igangsatt, sier Per Lægreid, som er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitet i Bergen.

I 2007, året før Helse- og omsorgsdepartementet tok initativ til prosjektet, sa daværende helseminister Sylvia Brustad til NTB at det enorme vedlikeholdsetterslepet hadde vært et uløst problem siden staten overtok sykehusene i 2002.

De planlagte nybyggene ville markert seg tydelig i bybildet på Lindern, men nå vil de mest sannsynlig aldri se dagens lys.

Bygningene på Lindern ligger nå an til å aldri eksitrere noe annet sted enn på papiret, noe som totalt har kostet skattebetalerne 171,6 millioner kroner (se tabell)

– Dette er ikke fornuftig bruk av offentlige midler. Samtidig kan man jo argumentere for at det ville være enda verre å faktisk gjennomføre et kostbart byggeprosjekt som man egentlig ikke vil ha, men det sender ikke noe godt signal til skattebetalerne at man bruker summer i hundremillionersklassen på prosjekter som det ikke blir noe av, sier Lægreid.

Ap vil ikke gjennomføre prosjektet de selv har tatt initiativet til å starte

Det var Arbeiderpartiet som styrte Helse- og omsorgsdepartemetet da det kostbare prosjektet ble påbegynt. Både Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Jonas Gahr Støre har sittet ved roret mens prosjektet sakte har skredet frem og prosjektmillionene har rent ut.

Etter at Arbeiderpartiet mistet regjeringsmakten i 2013 har det årlig levert alternative statsbudsjetter, men i disse er det ingen tegn på at partiet har ønsket å gjennomføre prosjektet det i regjering tok initiativ til å bruke et hundretalls millioner på å planlegge.

Aftenposten har vært i kontakt med partiets helsefraksjon på Stortinget, hvor politikerne først ikke kunne gi noen forklaring på hvorfor det er ikke er tatt inn penger til prosjektet i partiets alternative budsjetter.

Senere peker nestleder i partiets helsefraksjon, Tove Karoline Knutsen, på at kostnadene nå er langt høyere for nybyggingen enn først beregnet.

– Dette er vi nødt til å gå mer inn i før vi foreslår eventuelle bevilgninger. Vi har derfor, i liket med KrF og Venstre, ikke funnet rom til denne prioriteringen i vårt alternative budsjett for 2017, skriver Knutsen i en SMS.

Vedlikehold og husleie av gamle bygg koster hundretalls millioner

Åtte år etter at prosjektet ble påbegynt er nå Folkehelseinstituttet tilbake til start.

De ansatte må nå belage seg på mange flere år i spredte lokaler som i stor grad leies av private. I fjor brukte FHI over 103 millioner kroner på husleie, viser regnskapstall.

– Vi er selvsagt skuffet over at Folkehelseinstituttet ikke får et nytt bygg. Vi har arbeidet med forprosjektet i mange år og forberedt hele organisasjonen på å gjennomføre byggeprosjektet og flytte inn i nytt bygg. Det koster mye - i form av tid, penger og slitasje på medarbeidere - å drive instituttet i de lokalene vi har i dag, sier Stoltenberg.

Oppgradering av dagens lokaler har blitt nedprioritert i påvente av nye bygninger. Nå må det brukes 100 millioner kroner på dette de neste to årene.

– Det er en begynnelse, men dekker ikke hele behovet, sier hun.