Norge

Lagmannsretten: Dommer i Breivik-saken byttes ut

Lagmann Ellen Mo byttes ut i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold fordi det kan være tvil om hennes upartiskhet, ifølge en kjennelse fra lagmannsretten.

Dommer Ellen Mo (t.h.) kan "fremstå fremstå utad som en bærer av den politikk Breivik angrep", heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett. Her sammen med daværende finansminister Kristin Halvorsen i 2009.
 • NTB

Lagmann Ellen Mo var statssekretær i Finansdepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering i 2000– 2001, som var en ren Arbeiderparti-regjering.

– At dette nå er 15 år siden og at det var en kort periode, kan tilsi at dette forholdet ikke kan anses som noen særlig omstendighet som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet, skriver førstelagmann Ola Dahl i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

 • Likhetene mellom Anders Behring Breiviks angrep og andre ensomme ulver er flere enn forskjellene, mener forskere: Det er en rød tråd fra Breivik til alle soloterrorister

– Rimelig og saklig grunn

– På den annen side er statssekretær en viktig politisk og profilert rolle, og hun kan således fremstå utad som en bærer av den politikk Breivik angrep. Videre var det flere statsråder og statssekretærer i denne regjeringen som ble direkte rammet av Breiviks angrep på Utøya. Etter rettens syn er dette særlige forhold som samlet sett etter en objektiv målestokk kan gi omverden og Breivik en rimelig og saklig grunn til å tvile på dommerens upartiskhet, heter det videre i kjennelsen.

Breviks advokat, Øystein Storrvik, leverte inn en habilitetsklage, men ønsket da ikke å gå nærmere inn på grunnlaget.

Anders Behring Breivik da tingrettssaken ble behandlet i Skien fengsel. I bakgrunnen sitter advokat Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ankesaken er berammet i Borgarting lagmannsrett 29. november, og det er satt av fire dager til saken. Storrvik har imidlertid meldt forfall på grunn av tett program.

 • Les også:
Les også

Breiviks ankesak opp for retten i november

Delvis seier i tingretten

Breivik stevnet i fjor staten for brudd på menneskerettighetene under soningen. I april i år konkluderte Oslo tingrett med at soningsforholdeneinnebar brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Regjeringsadvokaten anket dommen både på grunn av rettsanvendelsen og bevisvurderingen. Av sikkerhetshensyn ble tingrettssaken ført i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien, men det er ennå ikke klart hvor ankesaken skal føres.

Anders Behring Breivik soner en dom på 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

 1. Les også

  Partiene må ha en domstolspolitikk

 2. Les også

  Bayerns innenriksminister: Drapsmannen i München var påvirket av Behring Breivik

 3. Les også

  Hun overlevde Utøya: - Jeg har det så bra, men av og til er det verre enn noen gang...

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  En 90 minutters kraftanstrengelse

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5