Foto: Privat
Norge

Vi er mange som takker Gud for Gustav

Mange ideelle organisasjoner har nytt godt av Gustavs økonomiske kompetanse.

  • Nekrolog

Til papir

Av Elsa Rognum, Torleiv Rognum og Åshild Vege

Gustav Gullaksen døde 18. mars, 89 år gammel. Han vokste opp på Ullern og tok artium på Ullern høyere skole i 1950. Han ble siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen i 1957 og statsautorisert revisor i 1960. Han drev egen revisorpraksis før han ble partner i Deloitte Noraudit AS i 1984.

Gustav var KFUM-speider og fikk flere lederoppgaver i Norges kristelige ungdomsforbund (NKUF), det kristelige skolelaget samt i studentlaget. Rønningen, NKUFs handelsskole, fikk nyte godt av Gustavs pedagogiske evner, og han var i noen år rektor og bestyrer ved skolen.

Han tok pedagogisk seminar og underviste i økonomi ved Oslo handelsgymnasium og om økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen. Han var ansvarlig for etterutdanningen av statsautoriserte revisorer og la ned et betydelig arbeid i etableringen av etterforskningsmetoder for Økokrim.

I 1962 giftet Gustav seg med Kirsten som er sosionom. De fikk barna Emly og Carl-Henrik og etter hvert 4 barnebarn. I sitt hjem på Slemdal drev ekteparet et omfattende sosialt arbeid. Om dette arbeidet har Gustav fortalt i boken Vestkant-snobber i Jesu følge.

Mange ideelle organisasjoner har nytt godt av Gustavs økonomiske kompetanse, bl.a. hadde han revisjonsoppdrag for Kirkens Nødhjelp i Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Alternativ til abort Norge (nå Amathea) hadde utfordringer i startfasen. Kirsten var daglig leder i en avgjørende periode, og Gustav var styreleder i flere år.

Vi er mange som takker Gud for Gustav. I kriser og sykdom stilte han og Kirsten alltid opp. Jesus sa en gang om sin apostel Nathanael: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. Gustav var en slik Nathanael. Våre tanker går til Kirsten og barna Emly, og Carl-Henrik med familier

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Minneord
  2. Nekrolog
  3. Kirkens Nødhjelp
  4. KFUM