Norge

Forvirret? Slik er regler og tiltak i kommunene på Østlandet nå.

Hvilken «ring» bor du i, 1 eller 2? I en uke fremover gjelder spesielle tiltak i 24 kommuner på Østlandet. Her er en oversikt.

Trusselen om mutert virus la en mørk stemning over Ski i Nordre Follo. Kommunen ble stengt ned fredag 22. januar.
 • Lene Skogstrøm
  Journalist

Midt på dagen fredag 22. januar kimte alarmklokkene i Nordre Follo kommune: Det engelske muterte viruset var påvist i et pågående utbrudd. Det gikk ut sterk anbefaling om ikke å reise ut av kommunen og ikke ha besøk hjemme.

For å stanse utbruddet besluttet regjeringen å innføre svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i «ring 1». Dagen etter kom noe mildere tiltak i ytterligere 15 kommuner i randsonen rundt - «ring 2».

I tiden etterpå er noen kommuner flyttet over fra ring 1 til 2, og et par nye kommuner er tatt inn i ring 1. Det har kommet flere lettelser i tiltakene i begge «ringer» fra onsdag 3. februar.

Tiltakene gjelder nå totalt 24 kommuner. Fem av dem er i ring 1, de øvrige i ring 2.

Tiltakene varer til og med 10. februar.

Kommunen kan innføre strengere tiltak enn det regjeringen har besluttet hvis de anser det som nødvendig. Sjekk din kommune!

Av kommunene i ring 1 er det Halden som nå har de strengeste tiltakene. Kommunen hadde et utbrudd med det muterte viruset 31. januar.

Dette gjelder for ring 1 og 2-kommunene fra onsdag

Ring 1-kommuner er kommuner med utbrudd av mer smittsomme virusvarianter og de nærmeste kommunene rundt.

Disse er: Nordre Follo, Oslo, Ås, Sarpsborg og Halden.

Ring 2-kommunene ligger i randsonen av ring 1-kommunene.

Disse er: Asker, Bærum, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler.

Besøk i hjemmet:

Ring 1 og 2: Anbefaling om maks fem gjester i hjemmet. Men alle barn skal ha noen å leke med. Derfor skal dette ifølge Helsedirektoratet ikke håndteres for strengt.

Oslo: I Oslo er det forbudt å være flere enn 10 samlet i private hjem.

Halden: Anbefaler fortsatt å unngå besøk hjemme.

Skoler og barnehager:

Ring 1 og 2: Gult nivå som for resten av landet. (Se faktaramme om hva gult nivå innebærer.)

Oslo: Her er videregående skoler foreløpig på rødt nivå. Øvrige trinn har gult.

Nordre Follo: Her er skolene på rødt nivå ut denne uken.

Sarpsborg: Rødt nivå for grunnskolen ut uken. Videregående skoler på rødt nivå.

Ås: To skoler er på rødt nivå ut uken. Ås videregående skole er på rødt nivå denne og neste uke.

Halden: Barnehager og skoler på rødt nivå til og med 14. februar. Videregående skole på rødt nivå.

Fagerborg skole i Oslo onsdag morgen. Oslo og en rekke av kommunene rundt hovedstaden letter på koronatiltakene og har satt skoler og barnehager på gult nivå.

Universiteter, høyskoler og fagskoler:

Ring 1 og 2: Samtlige lokaler er i utgangspunktet stengt. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Unntak gjelder for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Og, der dette er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Ansatte skal følge samme regler som for arbeidslivet for øvrig.

Fritidstilbud til barn, ungdom og voksne:

Ring 2: Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for både barn og voksne. (Voksne bør likevel ikke trene innendørs.)

Ring 1: Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne innendørs er ikke tillatt. Voksne kan drive aktivitet på offentlige steder utendørs.

 • Barn og unge under 20 år kan delta i organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter på offentlige steder, som holdes åpne.
 • Unntatt er ishaller, som holdes stengt for all aktivitet for alle aldersgrupper.
 • Svømmehaller, badeland og lignende kan holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år og svømmekurs for barn.

Oslo: I Oslo kan ikke ungdom over ungdomsskolenivå drive fritidsaktiviteter og idrett innendørs. Men utendørs kan også de under 20 drive organisert aktivitet.

Halden: Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet eller kulturaktivitet for voksne eller barn. Svømmehaller holdes stengt.

Aksel Sørum (13) trener taekwondo foran PC-en på kjøkkenet med treneren på zoom. Han gleder seg til treningen starter igjen på Ila skole i Oslo.

Butikker:

Ring 1 og 2: Butikker som ikke er knyttet til kjøpesentre kan holde åpent.

Kjøpesentre:

Ring 1 og 2: Butikker på kjøpesentre og varehus holdes i utgangspunktet stengt.

Men det gjøres unntak for matbutikker, kiosker, frisører, apotek, vinmonopol, butikker som tilbyr take away, optikere, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Det er også unntak for fysioterapeuter, kiropraktorer og fotterapeuter, og for butikker for dyrefôr og andre nødvendige artikler for kjæledyr og husdyr.

Butikker kan også holde åpent for dem som har forhåndsbetalt varer, og som kan hente dem på smittevernforsvarlig vis.

Arbeid/hjemmekontor:

Ring 1 og 2: Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Sykehjem:

Ring 1 og 2: Det skal så langt det er mulig legges til rette for besøk. Besøk bør likevel avtales på forhånd, og gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd.

 • Det kan være lokale tilpasninger i kommunene.
 • Fra kommende uke gjelder nye regler. Da blir det lov for beboere som er vaksinert å klemme andre som er vaksinert, og ha nærkontakt med noen besøkende som ikke er vaksinert.
Utbruddet med det muterte viruset startet i Halden ishall søndag 31. januar.

Reiser:

Ring 1 og 2: Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig.Men påbud om hjemmekontor for alle som kan, gjelder også her.

 • Det er lov å dra til fritidsbolig. Men reisene skal gjøres med medlemmer fra egen husstand. Man kan ikke ta imot besøk. Alle innkjøp skal gjøres før avreise. Butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker skal unngås.

Restauranter og cafeer:

Ring 1 og 2: Kan holde åpent. Men skjenkestopp for alkohol gjelder.

Halden: Serveringssteder skal holdes stengt.

Arrangementer:

Ring 1: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Ring 2: Som for resten av landet. Det anbefales at arrangementer og private sammenkomster utsettes eller avlyses.

For øvrig: Det er tillatt med maks ti deltagere på privat sammenkomst på offentlig sted, i leid eller lånt lokale. Maks ti gjelder også for offentlig arrangement uten fastmonterte seter. For offentlige arrangementer med fastmonterte seter gjelder maks 200 deltagere.

Treningssentre er stengt i ring 1-kommuner fortsatt.

Treningssentre:

Ring 1: Holdes stengt

Ring 2: Åpne, men kun for dem som bor i kommunen.

Kino:

Ring 1 og 2: Holdes stengt. Det gjelder også teater, konsertsteder og lignende kultur- og underholdningssteder.

Bibliotek:

Ring 1 og 2: Holdes åpne.

Halden: Holder stengt.

Munnbind:

Ring 1 og 2: Plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Unntak for dem man bor sammen med.

Kilder: Helsenorge.no, regjeringen.no, nettstedene til kommunene i ring 1.

Les også

 1. Oslo åpner opp – dette gjelder fra onsdag

 2. Bufdir-direktøren: – Rødt nivå på skolene er en altfor stor byrde å legge på barn og unge

 3. Jakten på det muterte viruset: – Vi kjenner på tidspresset

Les mer om

 1. Koronaviruset