Disse finner du ikke

Det er slett ikke alle som du finner igjen i skattelistene.

Mange ber om å bli unntatt fra de offentlige skattelistene, men bare noen slipper unna.

Les også:

I utgangspunktet er det ikke mulig å reserverer seg mot å stå i skattelisten — selv om mange prøver på det årlig, skriver Skattebetaleren.no.

Dermed må du tåle at opplysningene dine dukker opp på skatteetaten.no, skattelisten som legges ut på skattekontorene og listene som offentliggjøres i mediene.

Bestemt

Stortinget har bestemt at skattelistene skal legges ut til offentlig gjennomsyn.

Årsaken er samfunnets kontroll med ligningsarbeidet i sin alminnelighet og fastsettelsene for enkeltpersoner og grupper av skattytere.

Unntatt

Men selv om de fleste av oss ikke får lov å reservere seg, er det noen som ikke kommer på listen, ifølge Skatteetaten.no. Listene skal ikke inneholde opplysninger om følgende mennesker:

Noen ytterst få utover dette er unntatt, blant annet prinsesse Märtha Louise og ektemannen Ari Behn. Ekteparet tidligere år valgt å offentliggjøre tallene, men de er ikke søkbare i skattelistene.

Tall Side2.no har hentet inn fra Skatteetaten viser at verken prinsesse Märtha Louise eller Ari Behn hatt inntekt eller formue (netto) i det foregående året. Begge to har imidlertid betalt skatt.

Märtha Louise har betalt 119.505 kroner i skatt, mens Ari Behn har betalt 40.041 kroner i skatt.

Ikke endelige

Det er viktig å være oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret som følge av klage over ligningen.

Skatteetaen minner også om at listene heller ikke inneholder noen opplysninger som gjelder skattyters forhold på et senere tidspunkt, dvs. etter tidspunkt for utlegg av skattelistene. Dette innebærer for eksempel at skattelistene kan inneholde opplysninger om personer som har dødd i løpet av inntektsåret/ligningsåret.

Dette inneholder listen

Skattelistene inneholder følgende opplysninger om de personer og selskaper som er navngitt på listen for et bestemt inntektsår:

  • Navn
  • Fødselsår (for selskaper organisasjonsnummer)
  • Postnummer og poststed
  • Nettoinntekt
  • Nettoformue
  • Utliknet skatt
    Andre opplysninger offentliggjøres ikke.

Les også: