Norge

Klimasøksmålet: Tre dommere inhabile

Høyesterett har avgjort at tre dommere er inhabile og ikke kan delta i behandlingen av klimasøksmålet.

Det såkalte klimasøksmålet, som gjelder oljeboring i Barentshavet, skal nå opp i Høyesterett.
  • NTB

Det ble stilt spørsmål ved habiliteten til fire av dommerne i saken.

Høyesterett går nå god for den ene dommeren, Kine Elisabeth Steinsvik. Men de tre andre må vike. Det ble avgjort i en kjennelse avsagt onsdag.

Det såkalte klimasøksmålet skal opp i Høyesterett fra 4. november.

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen er kjent inhabil fordi hun er gift med Eirik Akerlie, som var dommer i den samme saken i lagmannsretten.

Dommer Hilde Indreberg er inhabil fordi hun var med i utvalget som forberedte Grunnlovens paragraf 112. Det er denne paragrafen som ligger til grunn for klimasøksmålet.

Høyesterett er splittet om den tredje dommeren, Ragnhild Noer. Men flertallet konkluderer med at hun er inhabil på grunn av sitt engasjement, særlig i to internasjonale organisasjoner.

Det er Greenpeace og Natur og Ungdom som står bak klimasøksmålet. De mener utvinningstillatelsene i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens paragraf 12, den såkalte miljøparagrafen. Lisensene gjelder oljeboring i Barentshavet.

Miljøorganisasjonene tapte både i tingretten og i lagmannsretten.