Hvor må jeg bruke munnbind? Hva gjelder for barnekor og fritidsklubber?

Her er spørsmålene våre lesere satt igjen med etter mandagens nye koronarestriksjoner.

– Jeg forstår at det kan være krevende å følge med, sa helseminister Bent Høie (H) på onsdagens pressekonferanse.
  • Mone Celin Skrede
  • Gina Grieg Riisnæs

Onsdagens pressekonferanse skulle oppklare noe av forvirringen etter mandag, da regjeringen la frem nye nasjonale koronarestriksjoner.

Men det gikk ikke bare bra: Det ble ytterligere forvirring da helsedirektør Bjørn Guldvog oppga feil informasjon om hvor mange som kan være til stede på arrangementer i Oslo.

– Jeg forstår at det kan være krevende å følge med, sier helseminister Bent Høie (H).

Aftenposten dro på pressekonferansen med noen av de mange spørsmålene våre lesere har sendt inn til direktestudioet om koronapandemien.

Skal frisører og kunder bruke munnbind? Hvilke hjemmekontorregler skal man forholde seg til når man bor og jobber i ulike kommuner?

Her besvarer helseminister Bent Høie noen av spørsmålene:

Les også

Få oversikt: Dette er de nye tiltakene mot koronasmitten

Hvor skal jeg bruke munnbind?

– Jeg jobber på et kjøpesenter i Oslo. Må jeg bruke munnbind på jobb f.o.m. torsdag?

– Ja.

– Hvem er ansvarlig for å håndheve munnbindbruk i butikker i Oslo, når det ikke er mulig å holde en meters avstand? Butikkansvarlig, kunden selv eller noen andre?

– Hver enkelt er ansvarlig for å følge reglene. Så må Oslo kommune vurdere hvordan de skal håndheve regelverket, eventuelt sammen med politiet.

– Hvorfor må man ha munnbind på restaurant, men ikke på treningssenteret?

– Fordi at hvis man ikke sitter på restaurant, kan det oppstå situasjoner der det er vanskelig å opprettholde en meters avstand. På treningssenter skal man uansett holde en meters avstand. Treningssentrene skal kontrollere hvor mange som kommer inn i lokalet for at det skal være mulig.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie blir klippet av frisør Morten Johansen som første kunde i salongen etter koronautbruddet. Bildet er tatt 27. april.

Munnbind hos frisøren?

– Skal frisører og kunder bruke munnbind?

– Det er ikke innført råd om det nå.

– Hvorfor ikke? Frisørene tar jo på kundene.

– Nå er erfaringen at frisørene hittil har håndtert dette godt. Det er FHI som gjør den typen vurdering. Men det betyr ikke at man utelukker at det kan komme et slikt råd, sier Høie.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg supplerer med at det kan bli aktuelt med råd for frisører, men at man hittil har sett lite smitte i frisørsalonger.

– Det er et forsøk på å begrense bruken av tiltak der vi ser at det ikke er økt smitte, sier Camilla Stoltenberg.

Disse stedene regnes som offentlige

– Det er påbud om munnbind på offentlige steder der énmetersregelen ikke kan overholdes (dette gjelder foreløpig i Oslo, red.anm.). Hva regnes egentlig som offentlig sted, utover kjøpesentre og kollektivtrafikk?

– Jeg oppfatter at Oslo kommune har gitt en liste over disse stedene, sier Høie.

Oslo kommunes nettsider er butikker og kjøpesentre eksempler på offentlige steder.

Kjøpesentre regnes som offentlig sted. Klarer du ikke holde én meters avstand til andre, skal du bruke munnbind her.

Helsedirektør Bjørn Guldvog forklarte hvor mange som kan delta på offentlige arrangementer når de nye restriksjonene trår i kraft:

  • På offentlige arrangementer med fastmonterte seter er grensen 200 personer.
  • På offentlige arrangementer utendørs med fastmonterte seter er grensen 600 personer, delt i tre grupper på 200 personer i hver gruppe.
Det er fortsatt tillatt med 200 deltagere offentlige arrangementer i Oslo.

Kontakt med 10 på én uke, 50 på privat arrangement. Hvordan henger dét sammen?

– Det anbefales sosial kontakt med 10 stykker i Oslo i løpet av én uke. Men det er åpent forinntil 50 stykker på arrangementer med arrangør. Hvordan henger dette sammen?

– Det er fordi at man kan ha en sammenkomst på et sted med 50 personer uten at man nødvendigvis skal være tett på alle de 50. På slike arrangementer bør man også begrense kontakten med alle, sier Høie.

Han forklarer at dersom man går på et privat arrangement med 50 deltagere, har man sannsynligvis brukt opp kvoten på de 10 man kan ha sosial kontakt med i uken med det arrangementet.

Les også

Bare fem på besøk. Hva betyr det? Og hva gjør man med bursdager og feiringer?

Hva gjør jeg hvis jeg har hatt korona?

– Gitt dagens anslag fra FHI skal jeg i prinsippet møte over 10.000 mennesker før jeg møter noen med korona. Hvorfor skal jeg da bare møte fem privat?

– Det er fordi at smitte i stor grad skjer i private sammenhenger. Regjeringen har derfor valgt å sette grensen på fem for å forebygge at man får smittespredning der smitten øker. Vi ønsker å stoppe smitten før den gir alvorlige konsekvenser i form av mange syke og døde og store belastninger på helsevesenet og samfunnet, sier Camilla Stoltenberg.

– Om jeg har hatt korona for mindre enn seks måneder siden, hvordan er reglene da? Kan jeg møte flere enn 10 i uken?

– Problemet er at alle ikke vil være i samme situasjon, og da vil det ikke hjelpe. Samles man flere enn ti personer er man fortsatt samlet som en stor gruppe. Skal man møte én og én venn er risikoen lavere. Da er det ikke så viktig å begrense antallet man har kontakt med. Men da er det viktig at man følger den definisjonen som gjelder og at man ikke bare tror man har hatt korona, sier helseministeren.

Folk oppfordres til å ha hjemmekontor der det er mulig. Myndighetene ønsker å unngå presset på kollektivtrafikken.

Jobb og hjem i ulike kommuner? Følg de strengeste reglene!

– Flere bor og jobber i ulike kommuner med ulike regler og praksis om hjemmekontor. Hva skal man forholde seg til?

– Man bør forholde seg til reglene som er i kommunen man jobber eller bor i. Vi jobber med å prøve å korrigere dette. For eksempel i Oslo og rundt er det ganske felles regler.

Høie legger til at der reglene er forskjellige i kommunen man bor i og kommunen man jobber i, skal man følge de strengeste reglene.

– Gjelder unntakene fra karantene for arbeidstagere i samfunnskritiske roller også etter innstrammingen som ble gjort nå?

– Der er det ingen endring. Det er viktig at selv om man er i en samfunnskritisk rolle så skal arbeidsgiver planlegge med utgangspunkt i de reglene som er. Man skal ikke planlegge å unngå karantenereglene fordi man er i en samfunnskritisk funksjon. Hvis det skjer en akutt hendelse kan man benytte unntak.

– Hvorfor finnes det ikke en samlet nettside med nasjonale regler og kommunale regler for covid-19? Savner en enkel nettside om dette.

– Det er rett og slett fordi det skjer så mange endringer lokalt. Det beste er å gå inn på Helse-Norges sider for å få oversikten nasjonalt. Så kan man gå inn på den kommunale siden og sjekke etterpå. Vi ser på om det går an å samle dette.

Det er ingen nye endringer i reglene for barnekor og fritidsklubber.

Fritidsaktiviteter for barn, regler for idrett og andre aktiviteter. Hva gjelder?

– En skoleklasse (en kohort) samles for et sosialt opplegg etter skoletid. Kan én forelder pr. barn være til stede eller er det kun fem voksne fordelt på alle barna? Si at en klasse består av 25 barn.

– Hvis dette er en barneskoleklasse bør det ikke være flere enn fem foreldre på stedet.

– Hvilke regler gjelder for barnekor og fritidsklubber?

– Det er ingen endringer i disse reglene.

– Hvordan bør voksne i breddeidretten eller deltagere i frivilligheten forholde seg til de nye rådene?

– Det er egne råd for breddeidretten, men de omfattes ikke av disse innstramningene. Man må se på de lokale tiltakene. I Oslo er det f.eks. ikke åpnet opp for voksenidretten.