Så mye vil opposisjonen vil gi til jernbane, vei, fly, havner og rassikring

Opposisjonen vil gi mer penger til person- og varetransport enn regjeringen. De vil satse mer på sjøtransport. Og flere vil ha fortgang på Ringeriksbanen.

De vil alle gi mer penger enn regjeringen til persontransport. Men de er ikke enige om hvor pengene bør brukes. Her er Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, SVs Arne Nævra og Arbeiderpartiets Sverre Myrli på Nationaltheatret jernbanestasjon.

Til tross for høye ambisjoner har Norge mislykkes med å flytte store mengder gods fra vei til jernbane. Nå flytter regjeringen og opposisjonen på Stortinget oppmerksomheten til sjøen.

Aftenposten har sammenlignet regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 med opposisjonspartienes alternative budsjetter.

De kommer nå som perler på en snor. De viser at havner, kollektivtrafikk og rassikring kan bli vinnere når statsbudsjettet skal vedtas på Stortinget før jul.

Ikke minst er Frps forslag viktig. Det er dette partiet regjeringen vil forsøke å få til en avtale med.

Regjeringens forslag for 2021:

 • Totalt til vei: 36,3 mrd.
 • Totalt til jernbane: 32,1 mrd.
 • Til selskapet Nye Veier: 5,8 mrd.
 • Til rassikring av riksveier: 1,07 mrd.
 • Til fylkesveier: 100 mill.
 • Til kutt i bomtakster utenfor byene: 1,4 mrd.
 • Til flytting av varer fra vei til sjø: 31 mill.
 • Til effektive og miljøvennlige havner: 52,9 mill.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og regjeringen har foreslått å gi mer til jernbane og mindre til vei i 2021, sammenlignet med 2020.

Arbeiderpartiet byr mer

Her vil Ap bruke mer penger enn regjeringen i 2021: Rassikring. Havner. Kollektivtrafikk. Elbiler. Intercity. Ringeriksbanen. Skipstunnel ved Stad.

– I alt vil vi bruke 1,3 mrd. mer enn regjeringen på samferdsel, sier partiets Sverre Myrli.

Ap vil:

 • Gi 300 mill. mer til rassikring.
 • Gi 127 mill. mer til de store kollektivprosjektene i de store byene. (70 prosent av totalsummen.)
 • Gi 70 mill. mer til havner og andre farledstiltak.
 • Gi 100 mill. mer til fylkesveier.
 • Gi 100 mill. mer til planlegging av Intercity jernbane.
 • Gi 130 mill. til byggestart for Ringeriksbanen.
 • Gi 60 mill. til skipstunnel ved Stad.
 • Gi 150 mill. til ladestasjoner i kommuner som ikke har det i dag.

Samtidig vil Ap legge moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

SV vil ta 3 mrd. fra Nye Veier

SV hugger løs på regjeringens motorveisatsing. Partiet vil ta 3 mrd. fra selskapet Nye Veier. Og noe fra Statens vegvesen.

I alt vil de kutte 500 mill. i summen regjeringen setter av til planlegging av riksveier og oppkjøp av eiendom: Og nesten 1 mrd. som skulle gå til å redusere bomtakster.

– Mye av motorveisatsingen er vanvidd. Det trengs bare to- og trefelts vei på lange strekninger mellom Kristiansand og Stavanger. Å forbedre smale veier på Vestlandet er langt viktigere enn fergefri E39, sier partiets Nævra.

Her vil SV plusse på:

 • 2 mrd. mer til jernbane.
 • 500 mill. mer til planlegging av Intercity til Lillehammer, Halden og Skien.
 • 300 mill. mer til gang- og sykkelveier. (Volda nevnes spesielt.)
 • 250 mill. til kollektivtransport og reduserte billettpriser i byene.
 • 127 mill. til store kollektivprosjekter i de store byene.

Frp: Ikke bare mer til vei

Frp vil gi mer enn regjeringen på vei. De vil bruke hele 3,8 mrd. på å kutte i bompengegjeld.

Frp vil ha oppstart på en rekke veiprosjekter over hele landet, som på E39, E16 og Rv 3.

På jernbane vil Frp kutte 600 mill. til Follobanen og Intercity på Østfoldbanen. På Vestfoldbanen vil de øke satsingen, for å sikre tog hver halvtime fra Skien til Oslo.

Frp vil:

 • Gi 100 mrd. kroner til Norges infrastrukturfond.
 • Gi 1 mrd. mer til Nye Veier.
 • Gi 500 mill. mer til rassikring på riks- og fylkesveier.
 • Gi 500 mill. mer til asfaltering av riksveier.
 • Gi 100 mill. til Narvik terminal og Narvik jernbanestasjon.
 • Gi 85 mill. mer til drift og vedlikehold av riksveier.
 • Gi 75 mill. mer til å planlegge og kjøpe eiendom på Vestfoldbanen også sør for Tønsberg.
 • Gi 75 mill. til oppstart av skipstunnel ved Stad.
 • Gi 100 mill. mer til å planlegge og kjøpe eiendom på fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen.
 • Gi et tisifret antall millioner til forbedring av havner, blant annet i Fredrikstad og Larvik.

Frp vil la Nye Veier overta prosjektene E16 Arna-Voss og E16/Ringeriksbanen fra Veivesenet og Bane Nor.

Borg havn i Fredrikstad spilte en hovedrolle da en rekke europeiske land deltok i militærøvelsen Trident Juncture i Norge i 2018.

Rødt med jernbane- og havnesatsing

Rødt vil bruke 700 mill. mer enn regjeringen på vedlikehold på jernbane. Og øke kapasiteten til å planlegge og få fortgang i ny utbygging.

De vil også kjøpe flere tog, ikke minst sovevogner.

 • I alt vil Rødt bruke 1,8 mrd. mer på jernbane enn regjeringen.
 • De vil bruke 2 mrd. på billigere kollektivbilletter.
 • De vil bruker mer enn noen av de andre opposisjonspartiene på havner. Hele 496 mill. til vedlikehold og nye anlegg.

MDG: 2,4 mrd. til billigere kollektivbilletter

MDG vil ha 20 prosent lavere priser på all kollektivtrafikk i hele landet. Barn under skolealder skal reise gratis.

De vil at staten skal ta hele 80 prosent av regningen for store kollektivprosjekter i byene. Og gjennomføre Intercity-utbygging til Halden, Skien og Lillehammer.

Partiet vil fryse all planlegging og bygging av fergefri E39 og nye motorveier. Og hente 1,9 mrd. fra midler som skal bompengegjeld rundt om i landet.

MDG vil:

 • Gi 7,2 mrd. mindre til motorveier og 3,3 mrd. mer til jernbane.
 • Gi 3,4 mrd. mer til kollektivtiltak, sykkel og gange i byer og tettsteder.
 • Gi 1 mrd. mer til ras- og flomsikring av veier
 • Gi 400 mill. til el-ladestasjoner og sykkelveier over hele landet.
 • Gi 325 mill. mer til sjøtransport. 100 mill. øremerkes overføring av varer fra vei til sjø.
 • Gi 100 mill. til flere togavganger mellom Oslo og Trondheim, Bergen, Stavanger og Stockholm.

Senterpartiet: Mer til havner og rutefly i distriktene

Sps alternative budsjett er ikke klart. De vil derfor ikke si med hvor mye de vil plusse på og trekke fra, på regjeringens forslag.

Slik beskriver Siv Mossleth likevel partiets ambisjoner:

 • Mer til fylkesveiene.
 • Mer til havner og andre farledstiltak.
 • Bedre rutetilbud for fly på kortbanenettet.
 • Satsing på flere riksveistrekninger enn regjeringen foreslår.
 • Flaskehalser på vei skal fjernes i vest, i nord og i «fjellregionen».
 • Vil ha satsing på jernbane flere steder i landet. Terminalen i Narvik nevnes spesielt.
 • Vil forsere arbeidet med skipstunnel ved Stad.