Norge

Nekrologer i Aftenposten

Innsendte nekrologer skal ikke være på mer enn 1800 tegn inkludert ordmellomrom. Redaksjonen ber om at minneordene inneholder opplysninger om avdødes alder og dødsdato.

  • Kristin Storrusten
    Kristin Storrusten

Hovedregelen er at nekrologer skal trykkes senest 30 dager etter dødsdatoen. De skal være skrevet i omtaleform og undertegnet av én eller flere personer som ikke er i nær slekt med avdøde.

Aftenposten trykker normalt ikke mer enn én nekrolog over hver avdød. Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter. Send gjerne med bilde. Manuskripter kan sendes som e-post til nekrologer@aftenposten.no, eller til Aftenposten, Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo.