EMD tar ikke opp norske barnevernssaker på nytt

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avgjort at to barnevernssaker der Norge ble felt i mars, ikke tas opp til ny behandling. Dommene blir dermed stående.

For et halvt år siden kom domstolen frem til at Norge krenket retten til familieliv i de to sakene. Norge ble pålagt å betale 60.000 euro i oppreisning, noe som tilsvarer drøyt 630.000 kroner. Den norske staten ba om at saken skulle tas opp på nytt. Tirsdag kunngjorde EMD at anken var avvist, skriver Dagbladet.

I den ene saken var Norge klaget inn for ikke å ha opphevet en beslutning om omsorgsovertagelse. Den andre saken gjaldt adopsjon av et fosterbarn, som innebærer at de biologiske foreldrene blir fratatt foreldreretten.