92 brev ble aldri sendt fra SUS

SUS foretar full gjennomgang av pasientjournalsystemet både for i år og eventuelt også for 2009. Feilen skal ikke ha ført til en mer alvorlig medisinsk situasjon for pasienter.

92 brev til pasienter eller fastleger ble aldri sendt fra SUS.
  • Odd Rune Askeland

— Foreløpig har vi registrert at 92 brev med informasjon til pasienter og fastleger trolig ikke er blitt sendt ut. Dette skyldes en svikt i vårt nye elektroniske pasientjournalsystem (DIPS). Dette dreier seg om informasjon etter behandling på poliklinikker og brev om nye timeavtaler til pasientene. Så langt som vi har brakt for dagen skal ikke denne feilen ha ført til en mer alvorlig medisinsk situasjon for noen av pasientene, sier Sverre Uhlving som er fungerende sykehusdirektør ved Stavanger Universitetssjukehus til Aftenbladet .

Blant de første

Foreløpig har sykehuset gått gjennom hele pasientjournalsystemet for i år, og i disse dager vurderer sykehusledelsen også å gå gjennom systemet for fjoråret for å se om det kan ha forekommet noen avvik. SUS var et av de første større sykehusene innenfor Helse-Vest regionen som tok imot det nye og meget omfattende pasientjournalsystemet i november 2008, der alle data vedrørende pasientbehandling og oppfølging er samlet.

– Er dette en sak dere ser alvorlig på?

– Ja, det gjør vi. Selv om det har vært sommerbemanning på sykehuset har saken hatt høyeste prioritet hos oss. Vi har brukt mye tid og ressurser for å komme til bunns i denne saken i sommer, sier Uhlving.

— Det nye systemet har vært omfattende og krevende å ta i bruk og nå har vi dessverre funnet en liten svakhet som må forbedres. Vi mangler den nødvendige dokumentasjon på at brevene er sendt ut. Selvfølgelig er dette en uheldig situasjon både for pasientene som manglet disse brevene og våre medisinske samarbeidspartnere, som blant annet fastlegene. Men så langt som vi har registrert skal ikke dette ha før til noen alvorlige medisinske konsekvenser for noen av våre pasienter. Pasientene skal nå ha fått sine nødvendige brev. For flere av disse kan det dreie seg om en ny timeavtale på sykehuset, sier Uhlving.

Også feil ved Haukeland

Datafeilen som er oppdaget på sykehuset har trolig sitt utgangspunkt på poliklinikkene etter pasientbehandling. Derfor har sekretærer og behandlende leger der i første omgang vært involvert i gjennomgangen av manglende pasientbrev.

Ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen ble det tidligere i sommer meldt om nesten 3500 pasientbrev som sykehuset var usikker på var sendt ut. Ved gjennomgang av datasystemene der er det i løpet av sommeren oppdaget at noen av brevene var sendt ut helt manuelt, noe som ikke var registrert i journalsystemet. Haukeland tok det nye systemet i bruk i vår.