Luftfartstilsynet forbyr all flyvning med Super Puma - setter redningshelikoptre på bakken

Luftfartstilsynet har bestemt at Super Puma-helikoptrene skal settes på bakken og fjerner unntaket for søk- og redningsoppdrag. Bakgrunnen er de siste funnene etter Turøy-ulykken.

En Super Puma EC225 fotografert på Sola.

Helikopteret som styrtet ved Turøy i april, var en Super Puma med modellbetegnelsen EC225LP. Kort tid etter ulykken ble denne helikoptertypen tatt ut av passasjertransport i Norge og Storbritannia. Noen dager senere ble flyveforbudet også utvidet til å omfatte forgjengeren AS332L2.

Det har likevel vært lov til å bruke disse helikoptrene til søk- og redningsoppdrag, men nå strammer Luftfartstilsynet inn og fjerner dette unntaket. Bakgrunnen er foreløpige funn fra Statens havarikommisjon for transport, som viser at et tretthetsbrudd i girboksen trolig er en faktor som forårsaket ulykken ved Turøy.

Sysselmannen på Svalbard disponerer to Super Puma-helikoptre, men disse er ikke omfattet av det utvidede flyforbudet.

Les også: Har trolig funnet årsaken til helikopterulykken

– Det er viktig å påpeke at ulykken fortsatt er under etterforskning av Havarikommisjonen og at noen endelig årsak til ulykken er ennå ikke fastlagt. Luftfartstilsynet vil holde tett kontakt med alle helikopteroperatører offshore og vil fortsatt følge granskingen nøye, opplyser Luftfartstilsynet.

Finner alternativer

Omtrent samtidig med avgjørelsen fra Luftfartstilsynet besluttet helikopterselskapet CHC, som eide helikopteret som styrtet ved Turøy, å suspendere alle flyginger med modellen EC225.

Statoil opplyser også at de stanser med all bruk av helikoptertypen, som i dag inngår i beredskapen fra Oseberg Feltsenter, Statfjord B og på Sola.

– Statoil mobiliserer nå nødvendige ressurser for å ivareta beredskapskravene, opplyser selskapet.

Inntil nå har restriksjonene for Super Puma vært gjeldende i Norge og Storbritannia. Luftfartstilsynet opplyser at de har tett kontakt med britiske luftfartsmyndigheter.

– På grunn av offentlig fridag 1. juni har britiske luftfartsmyndigheter ennå ikke tatt stilling til om de følger den norske avgjørelsen.

Anbefaler tiltak

I en foreløpig rapport fra Statens havarikommisjon for transport kommer det fram at det er blitt funnet tegn på tretthetsbrudd i giret til ulykkeshelikopteret. Etter å ha gjort dette funnet, kontaktet Havarikommisjonen EASA (European Aviation Safety Agency) og anbefalte at det blir satt i verk øyeblikkelige tiltak for å sørge for sikkerheten til helikoptre av typen Airbus H225, som er en annen betegnelse på helikopteret som styrtet.

– De må vurdere om girboksen til helikopteret fortsatt er luftdyktig, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Han forklarer at funnet er av en slik natur at det er fare for at det ikke blir oppdaget før det vokser seg til noe større.

– Sprekker i materialer som dette er noe som utvikler seg over tid. Dette er absolutt ikke noe vi ønsker se i en flydel.

Oppdaget i 2009

Ifølge Teknisk Ukeblad har tretthetsbruddet oppstått på et av planetgirene i hovedgirboksen.

13 personer omkom da et helikopter av typen EC225 styrtet ved Turøy i Hordaland i april. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Et slikt brudd var den utløsende årsaken til en helikopterulykke i den britiske sektoren av Nordsjøen i 2009 med en tidligere versjon av Super Puma-helikopteret. Det konkluderte den britiske flyhavarikommisjonen med i sin rapport.

Ved denne ulykken fikk flygerne varsel om fall i oljetrykket i hovedgirboksen 20 sekunder før hovedrotoren forsvant.

Ved ulykken i 2009 omkom 16 personer da helikopteret styrtet i sjøen 11 nautiske mil nordøst for Peterhead i Skottland. I ulykken ved Turøy omkom 13 personer.