Undersøkelse: 10 personer i politiet er blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i 2020

I en ny undersøkelse oppgir 904 medarbeidere i politiet at de har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding på Politiet.no.

Politidirektøren ba i høst om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet til seksuell trakassering i etaten. Det skjedde etter at en studie avdekket sex-ukultur i politiet.

Blant annet ble det lagt frem historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen er blitt kritisert.

Undersøkelsen er gjennomført av forskerne Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen.

– Største alvor

– Vi tar imot dette med det største alvor. Nå skal politiet jobbe systematisk for å bekjempe problemet. Det skal de jobbe med på både kort og langt sikt, sier Bjørnland til Aftenposten.

Det politidirektøren synes er mest alvorlig, er at det rapporteres at 10 personer ansatt i politiet er blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega. Hendelsene skal ha skjedd dette året. Bjørnland sier hun ikke har noen grunn til å tro at dette er unikt i år.

Undersøkelsen er gjennomført anonymt. Bjørnland tror det gjør at flere forteller om egne erfaringer.

– Det er mange som utsettes for seksuell trakassering, men som aldri forteller om det.

Ulla-Britt Lilleaas er en av forskerne som har dokumentert seksuell trakassering i politiet.

Makthierarki

– At #metoo-bølgen ikke har nådd politiet ennå, er overraskende, sa forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas til Aftenposten tidligere denne måneden. De har sett på hvorfor det er så få kvinner i politiets mest operative områder.

8. desember publiserte de også forskningsartikkelen «Ekskluderende
maskulinitetskulturer i en mannsbastion – belyst gjennom et norsk politidistrikt». I den viser de at det eksisterer et makthierarki mellom kvinner og menn i deler av politiet.

Til tross for en fullstendig kjønnsbalanse på Politihøgskolen, tyder ikke kulturen på det samme ute i arbeidslivet, mener forskerne.