Norge

Nektet advokatbevilling fire ganger

Oslo tingrett lister opp åtte gode grunner til å nekte 32-åring advokat-tittelen.

Saksøkers advokat, Per Danielsen, opplyser at dommen vil bli anket. ARKIVFOTO: DAN PETTER NEEGAARD
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Han løy om egne karakterer fra juss-studiene, forfalsket dokumenter, trakasserte kolleger og klienter seksuelt, og utga seg for å være advokat uten noen gang å ha fått advokatbevilling,

Da hverken Advokatbevillingsmenden eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ville gi ham advokatbevilling etter fire avslåtte søknader, trakk 32-åringen like godt begge for retten.

Det kostet ham dyrt, for Staten får dekket 50.000 kroner av sine utgifter. I tillegg kommer hva hans advokat Per Danielsen måtte ta i salær.

— Personlighetsforstyrrelse

Etter tre mislykkede forsøk som advokatfullmektig ble det fastslått at mannen led av dissosiativ personlighetsforstyrrelse hvor blant annet trekk som feil forhold til sannhet, feil virkelighetsforståelse, skruppelløs og obskjøn adferd er kjennetegn på sykdommen.

Selv om søknadene om advokatbevilling i tur og orden ble avslått, brukte han likevel tittel som leder av konsernjuridisk avdeling og konsernadvokat da han i fjor høst søkte om å bli tingrettsdommer i Horten.

- Advokatdrømmen knust

Oslo tingrett lister opp åtte punkt for hvorfor 32-åringen ikke bør få advokatbevilling:

 • Retten finner det kvalifisert sannsynlig at (.N.N.) forklarte seg usant og dertil underbygget sin forklaring ved å forfalske dokumenter da han fikk ansettelse som advokatfullmektig. De usanne opplysningene knyttet seg til eksamenskarakterer og oppdragsportefølje han angivelig brakte med seg
 • Tingretten finner at det ikke er overveiende sannsynlig at (N.N.) var styreleder i N.N. eiendom da tre eiendomshandler ble foretart. N.N.s opptreden kan da ikke anses som egenhandel som påstått.
 • N.N. har overfor både Gulating lagmannsrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett opptrått som advokat uten å være det.
 • N.N. brukte tittelen "konsernadvokat" da han søkte jobb i en Rogalands-bank for to år siden.
 • At N.N. "i uvanlig utstrekning har påtatt seg verv eller drevet virksomhet utover sitt fulltids arbeid som advokatfullmektig".
 • Forsøkte å påvirke en dommer i Stavanger til å godta hele hans salærkrav ved å klage til dommerens sjef. "Tingretten finner det unødvendig å utvikle sin bedømmelse av episoden i detalj, for det tilfelle at at N.N.s forklaring under hovedforhandlingen ikke er sannferdig, utover å klargjøre at det i såfall blir enda mye verre".
 • En rekke klager fra klienter og kolleger om seksuell trakasering, mangel på folkeskikk og et upassende språkbruk . Retten deler ikke N.N. syn om at "også advokater må innrømmes frihet til å velge ord som i ettertid kan fremstå som uskjønnsomme".
 • Oppga at han snart skulle dø av kreft da et advokatkontor ville si ham opp.

- Ingen sammensvergelse

Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum går i dommen til det uvanlige skritt å legge til følgende kommentarer:

"Tingretten legger for ordens skyld til at den ikke finner det sannsynliggjort at anklagene mot N.N. bunner i en sammensvergelse mellom prinsipalene og/ eller andre motivert i forretningsmessige, seksuelle, hevngjerrige, misunnelige, selvbeskyttende eller andre utenforliggende motiver, eller i en kombinasjon av slike motiver".

Konklusjonen er da som følger:

"Den gjennomførte praksistid viser da at N.N. er uskikket og uverdig som advokat, og at han ikke lenger har den tillit som er nødvendig i yrket som advokat".

Dommen ankes

Oslo tingrett har under adskillig tvil kommet til at Staten bare får dekket 50.000 kroner av sine oppgitte saksomkostninger på 102.301 kroner, selv om saken er vunnet fullstendig:

"Saken har stor velferdsmessig betydning for N.N., som er arbeidsløs, men den reiser spørsmål om nektelsessaker som så vidt vites ikke har vært rettslig prøvet tidligere", skriver dommeren.

Saksøkerens advokat Per Danielsen bekrefter overfor Aftenposten.no at dommen vil ankes.

— Som tingretten selv skriver reiser saken mange rettslige spørsmål som ikke har vært prøvet tidligere. Saken er derfor meget prinsipiell. Særlig reagerer jeg på at tingretten trekker inn flere forhold som ikke engang er nevnt eller saksbehandlet i det vedtak som nektet saksøkeren advokatbevilling, sier advokat Per Danielsen.