- Nobel-flertallet argumenterte mot Obama

Tre av fem medlemmer av Nobelkomiteen skal ha argumentert mot at president Barack Obama skulle få fredsprisen.

Barack Obama var en omdiskutert prisvinner - også internt i Nobelkomiteen.

Kilder VG har snakket med, bekrefter at et flertall i Nobelkomiteen på et tidlig tidspunkt ikke var innstilt på å gi prisen til presidenten. Både Inger-Marie Ytterhorn (Frp), Kaci Kullmann Five (H) og Ågot Valle (SV) hadde motforestillinger underveis.

Spesielt Ytterhorn og Five skal ha vært sterkt i tvil om Obama virkelig ville klare å følge opp sitt sterke internasjonale engasjement, ifølge VGs opplysninger. Ytterhorn skal være den som hadde sterkest innvendinger. Hun skal ha ment at det er altfor tidlig i Obamas første presidentperiode å hedre ham på denne måten.

Valla skal ha vist til presidentens engasjement i krigen i Afghanistan som et problem.

– Jeg hadde forventet meg debatt, spesielt rundt det jeg selv synes er problematisk, krigen i Afghanistan, sa Valle til Bergens Tidende mandag.

Men til slutt sto imidlertid en samlet komité bak den endelige beslutningen om å gi prisen til den ferske presidenten. Nobelkomiteens ferske leder Thorbjørn Jagland (Ap) skal ha vært en sterk pådriver for at fredsprisen skulle tildeles USAs nye president. Mye tyder på at han hele tiden har hatt støtte fra sin partifelle i komiteen, Sissel Rønbeck.