Norge

Østfold-politiet skal etterforske ambassadesaken

Riksadvokaten har besluttet å etterforske den såkalte ambassadesaken. Arbeidet settes ut til Østfold politidistrikt.

  • Mari Torsdotter Hauge
Jørn Sigurd Maurud, førstestatsadvokat. FOTO: SCANPIX

Det opplyser Oslo statsadvokatembete til Aftenposten.no.

— Riksadvokaten har valgt å legge etterforskningen til Østfold politidistrikt for å unngå eventuelle personlige bånd ved Oslo politidistrikt, Kripos eller PST, sier Jørn Sigurd Maurud, førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembete, til Aftenposten.no.

- Tilflytende informasjon

Fredag formiddag

Les også

Riksadvokaten inn i ambassadesaken

til Riksadvokaten for etterforskning av brudd på straffelovens paragraf 91a.

Noen timer senere har Riksadvokaten altså besluttet å etterforske nordmennene som ifølge TV 2s avsløringer denne uken, skal ha overvåket flere hundre nordmenn for den amerikanske ambassaden i Oslo.

— Riksadvokaten har besluttet å iverksette etterforskning ut fra en helhetsvurdering, og basert på informasjon som har tilflytt oss i løpet av dagen i dag, sier Maurud til Aftenposten.no.

- Kan du si hva slags type informasjon det er som har tilflytt dere?

— Nei, det kan jeg ikke kommentere, sier Maurud.

Rimelig grunn til mistanke

Han sier at riksadvokaten må ha rimelig grunn til å mistenke at lover har blitt brutt for å iverksette etterforskning.

- Det er ikke en så veldig høy terskel, med andre ord. Og vi synes det er rimelig grunn til å mistenke det i dette tilfellet, sier Maurud.

Han sier at anmeldelsen fra partiet Rødt er en del av grunnlaget for at man nå mistenker lovbrudd, men at det ville bli satt i gang etterforskning også uten denne anmeldelsen.

Etterforskningen legges til Østfold politidistrikt, men er organisert under Oslo statsadvokatembete.

— Ordren er gitt Østfold-politiet muntlig i kveld, men formaliseres skriftlig mandag og sendes politimesteren i Østfold, sier Maurud.

Oslopolitiet kjente til overvåkingen

Den såkalte ambassadesaken har fått meget stor oppmerksomhet siden TV 2 avslørte det potensielt ulovlige forholdet onsdag. Den amerikanske ambassaden hevder at man har godkjenning fra norske myndigheter til å drive overvåking, mens norske myndigheter mener at dette er blank løgn.

Men stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at politiet kjente til den amerikanske overvåkingen, men at det de så ikke fremsto som ulovlig.

Fredriksen har ansvaret for ambassadesikkerheten i Oslo politidistrikt. Politidistriktet ville fredag ikke uttale seg om saken, men i et intervju gjort av TV 2 før saken ble offentlig kjent, sier Fredriksen at politiet var kjent med at enkeltpersoner samlet inn opplysninger.

— Vi har sett enkeltpersoner til tid og sted som vi har oppfattet som observatører. Slik denne virksomheten er blitt oppfattet av oss, og slik de har framstått, så rammes ikke det av norske lover. Men man kan velge å like eller mislike det, sier Fredriksen i intervjuet.

Oppsto etter ambassade-terror

Overvåkingen i Oslo og andre steder i verden kom i stand etter terrorangrepet på ambassadene i Nairobi og Dar es Salaam i 1998. Den amerikanske ambassaden plasserte blant annet en overvåkningsenheten (SDU) i et lokale i Handelsbygningen i Oslo.

Herfra skal 15-20 tidligere polititjenestemenn ha overvåket og registrert hundrevis av mistenkelige nordmenn. De skal ha blitt registrert i en database kalt Security Incident Management and Analysis System (SIMAS).

En beskrivelse av SDU-programmet ligger åpent tilgjengelig på nettsidene til det amerikanske utenriksdepartementet, State Department. Les dokumentet her.

Her går det klart frem at blant materiale som registeret samler også er utenlandske statsborgere som er «direkte eller indirekte involvert i mistenkelige aktiviteter» nær eiendommer tilhørende det amerikanske utenriksdepartementet.

Les også

  1. - Påstandene er alvorlige

  2. Riksadvokaten inn i ambassadesaken

  3. Alt om den amerikanske overvåkningen

  4. USA beskyldes for overvåkning i Danmark