Norge

Terra-rådmann er telefonvakt med full lønn

Tre år etter Terra-skandalen sitter de fleste personene som var innblandet, fortsatt i ledende stillinger i kommunene og finansbransjen.

Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas (t.h.), Rana-ordfører Geir Waage, Hemnes -ordfører Kjell Idar Juvik, Hattfjelldal -ordfører Asgeir Almås, Bremanger-ordfører Kåre Olav Svarstad, kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, Haugesund-ordfører Petter Steen jr., Vik-ordfører Marta F. Halset og Kvinesdal-ordfører Odd Omland etter et møte i departementet om arbeidet med å rydde opp etter Terra-skandalen i februar 2008.
  • Gro Strømsheim

Les også:

Terra-skandalen dreier seg kort sagt om at åtte norske kommuner tapte til sammen rundt 1,5 milliarder kroner på å investere fremtidige inntekter i kompliserte fondsprodukter i USA. Investeringene viste seg å være i strid med kommuneloven og de måtte selge seg ut med enorme tap.

  • Les flere artikler om Terra-skandalen her.
    Tre år etter skandalen er halvparten av de drøyt 20 kommunetoppene fortsatt i jobb i kommunene, skriver nrk.no. Bare i Rana måtte rådmann og økonomisjef gå av etter mistillit.

Vil rydde opp

Ordfører Kåre Olav Svarstad mener det er riktig av han å bli i jobben for å rydde opp. FOTO: SCANPIX

Bremanger kommune tapte 234 millioner kroner på investeringer gjennom Terra Securities. I dag jobber tidligere rådmann Tor Kristian Gulhaugen som telefonvakt i kommunen, men han har fortsatt rådmannslønn, skriver nrk.— Jeg synes det er veldig urimelig at de skal gå klar, sier en innbygger i Bremanger.

Kåre Olav Svarstad er fortsatt ordfører i Bremanger. Han forklarer at han mener det er hans ansvar å bli værende for å rydde opp.

Han mener heller ikke det har vært naturlig å avsette rådmann eller økonomisjef.

— Vi er inne i mange rettslige prosesser nå. Der er deres kunnskap viktig å ha med. Hadde vi sagt dem opp hadde de kanskje ikke vært de medspillerne som kommunen trenger, sier Svarstad til nrk.no.

Tar gjenvalg

Svarstad går av som ordfører etter kommunevalget i september 2011, men i Hattfjelldal ønsker Asgeir Almås å stille til gjenvalg, til tross for at kommunen tapte 150 millioner kroner på Terra med han som ordfører.

Høsten 2007 var det et stort medietrykk på daværende sjef i Terra Securities, Svein Erik Nordang. FOTO: SCANPIX

Også Terra-toppene har gode jobber i dag.

Megler Harald Norberg er sjef i Lillestrøm Kapitalforvaltning og Svein Erik Nordang, som var sjef i Terra Securitites, er i dag daglig leder i Collier Asset Managment. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.