Norge

Opposisjonen vil ha bedre miljø, flere gulrøtter og mindre pisk

De andre partiene i bystyret er positive til ambisiøse klimamål. Men få tror byrådet vil nå målene de har satt seg. Tiltakene kan bli så restriktive at folk blir negative til å bidra til et bedre klima, frykter flere opposisjonspolitikere.

Flere i opposisjonen tror byrådet har satt seg for ambisiøse klimamål og at tiltakene de bruker for å nå dem, er for restriktive. Blant annet vil de kutte klimagassutslippene i Oslo med 60 prosent fra dagens nivå innen 2020. Foto: Stein J. Bjørge

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Torsdag skrev Aftenposten om klima— og energistrategien til det rødgrønne byrådet.

Innen 2020 skal en femtedel av alle biler være borte fra Oslos veier, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå, og i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter seg i hverdagen.

Mye er bygget på det borgerlige byrådets klimastrategi, men i tillegg til å øke målsetningene på flere områder, gir byrådet seg selv dårligere tid på å gjennomføre. Strategien ser frem mot 2030, lenge etter at denne bystyreperioden er over.

 • Utslippene har økt siden 1990: Nå skal de dramatisk ned. Les mer om byrådets klimastrategi
  Derfor understreket byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det er viktig å få opposisjonspartiene med på laget.

Er for bedre miljø, men vil ha flere gulrøtter

Samtlige av opposisjonspartiene understreker at de er positive til at det satses på klima og miljø. Men alle er bekymret for om tiltakene er såpass restriktive at oslofolk «detter av lasset».

— Skal du ha med innbyggerne, er det ikke lurt å snu opp ned på hverdagen deres i løpet av så kort tid, mener Tommy Skjervold (Frp).

 • Jeg legger merke til at de skriver at det er mulig å nå målene med de rette virkemidlene. Jeg håper de har rett i det, men samtidig håper jeg det er virkemidler som gjør at vi får byens befolkning med oss på klimaløftet, sier Erik Lunde (KrF).

- Så langt opplever jeg at de bruker for mye pisk og for lite gulrot. Man kan ikke pine folk til å redde klimaet, man må skape entusiasme og engasjement, mener Hallstein Bjercke (V).

— Av de tiltakene de peker på, savner jeg de som stimulerer til miljøvennlig adferd. Det er mange restriktive tiltak som vil gjøre hverdagen noe vanskeligere for enkeltmennesker, sier Eirik Lae Solberg (H).

Rødt: Bra med mer og raskere

Marit Halse i samarbeidspartiet Rødt var langt på vei fornøyd med det forrige byrådets klimastrategi, og hun liker også det nye byrådets. Det er ingenting i den Rødt er imot, så vidt Halse kan se.

Marit Halse (R), her på OXLO-konferansen i 2012, sier Rødt i stor grad er enige med byrådet om klimastrategien. Foto: Wasim K. Riaz

— Dette er mer og raskere. Sånn sett er jeg fornøyd, sier Halse. Men hun etterlyser mer fokus på gods- og varetransport, blant annet samkjøring av varer, tiltak for å få ned det materielle forbruket og flere tiltak for å redusere forurensningen fra Oslo havn.- Det som også må til, er en mye saftigere satsing på kollektivtrafikk. Det er ikke nok å få 16 prosent til å sykle. I utkanten av Oslo, spesielt i sør, er det veldig dårlig kollektivdekning. Der kjører folk bil fordi det er for tungvint å reise kollektivt.

Tror klimamålene er for ambisiøse

Mer satsing på kollektivtransport er også noe de borgerlige partiene trekker frem. Under budsjettbehandlingen fikk de rødgrønne kritikk for ikke å legge mer penger i potten da staten økte momsavgiften på kollektivreiser.

Det er snakk om 15 millioner kroner mindre, men ikke om man regner med andre tilskudd staten gir.

- Skal de nå målet om 20 prosent reduksjon i biltrafikken, holder det ikke med tiltak som struper den. De må gjøre det enklere å benytte andre transportformer, sier Bjercke i Venstre.

Hallstein Bjercke (V) og Eirik Lae Solberg (H), her fra tiden der de satt sammen i byråd, tror begge det rødgrønne byrådet har satt seg for ambisiøse mål. Foto: Ingar Storfjell/Arkivfoto

Selv om de fleste i opposisjonen gir ros for at byrådet er ambisiøse, er det en utbredt oppfatning at byrådet kan ha satt seg for høye mål.— 100 prosent materialgjenvinning er totalt urealistisk. Det er en strategi med mange urealistiske målsetninger og det jeg vil kalle innbyggerfiendtlige tiltak. Det gjør at man mister troverdighet i befolkningen, sier Skjervold i Frp.

- Bør heller sette noe lavere mål

Lae Solberg i Høyre mener det borgerlige byrådet tilpasset målene til virkemidlene, mens det rødgrønne byrådet har skrudd til målene uten å ha tiltak som gjør det realistisk å gjennomføre.

— 60 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra dagens nivå innen 2020 tror jeg ikke er mulig med tiltakene som er beskrevet. Da mener jeg det er bedre å ha noe lavere mål og tiltak som samsvarer med målene, sier Solberg i Høyre.

Erik Lunde i KrF er positiv til at byrådet setter høye ambisjoner og sier de vil bidra til at Oslo skal nå dem.

— Min første reaksjon er at jeg håper man lykkes. Samtidig er det et spørsmål om man blir for opptatt av målene og for lite opptatt av hvilke virkemidler vi skal ta i bruk, sier Lunde.

Les også

 1. Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt på ny E18 enn det dagens planer legger opp til

 2. Kapasiteten på trikken i Oslo er på bristepunktet

 3. Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier innen 2020