Norge

Rimeligere konflikter

Unødvendig mange konflikter løses i rettssalen, mener Advokatforeningen. Det finnes flere rimelige meklingsordninger, men få benytter seg av dem.

 • Frøydis Braathen
  Journalist

— Mange saker kan løses utenfor domstolen, og det vil alle parter tjene på. En rettssak koster fort over 50.000 kroner, og ofte flere hundre tusen, sier Anne Blanca Dahl, leder for Advokatforeningens meklingsutvalg og advokat i Selmer, til Forbruker.no.

Ikke bare vil man spare penger, men også spares for den belastningen en rettssak kan være.

— Det er flere faktorer som gjør en rettssak mer belastende enn advokatmekling. En rettssak foregår i motsetning til mekling i det offentlige rom, og det kan være en ekstra belastning å vente på at saken skal komme opp i domstolen, sier Dahl.

350 godkjente

Mer enn 350 advokater er hittil blitt godkjent som meklere i regi av Den norske Advokatforening. Merethe Smith, generalsekretær Advokatforeningen, mener mekling fortsatt er en undervurdert form for konfliktløsning.

— Det har fått liten oppmerksomhet, og for mange er nok mekling fortsatt en ukjent fremgangsmåte i konflikter, sier Smith.

Familiesaker

Mekling blir i økende grad brukt for å løse konflikter i næringslivet, men ikke i private konflikter.

— Vi ønsker å gjøre også privatpersoner mer bevisste på denne muligheten. Særlig i familiesaker og andre saker der partene må forholde seg til hverandre etterpå, vil mange oppleve mekling som mindre opprivende og dramatisk enn en rettssak, sier Smith.

Advokatmeklere kan håndterer så vel næringslivskonflikter som nabokrangler og familiesaker.

— Over hele landet finnes det advokater med meklerkompetanse, og til sammen dekker disse advokatene de fleste spesialområder av jussen, sier Smith.

 1. Les også

  Slik takler du gjeldsproblemer

 2. Les også

  Tilbakeviser forbrukerkrav

 3. Les også

  - Villeder kunder

 4. Les også

  Ville svindle bankkunder

Det er mindre belastende for deg selv og lommeboken din å løse en konflikt hos advokatmekler enn i rettssalen. BERIT ROALD/ SCANPIX

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Organisasjonen for barnevernsforeldre: – Mange foreldre opplever at de ikke blir respektert. Vitner føler seg tråkket på.

 2. POLITIKK

  Regjeringen tar for første gang i bruk kriseloven

 3. NORGE

  Slår alarm om utviklingen i Norges største ankedomstol: Bryter lovpålagte frister med måneder og år

 4. NORGE

  Advokaten har laget liste: – Jeg kjenner til flere barnefaglig sakkyndige jeg absolutt ikke ønsker i en rettssak der jeg representerer mor eller far

 5. NORGE

  Ny kommisjon skal sikre dommernes uavhengighet

 6. DEBATT

  Hvem bør behandle saker hvor voksne tvister om barn? Forslag til ny løsning er overlevert Regjeringen nå.