Norge

Ambulansesjåfører kan miste bevillingen

Dersom Helsetilsynet i Oslo og Akershus finner alvorlige forhold i saken der saken der Ali Farah (37) ble forlatt i Sofienbergparken, risikerer ambulansesjåførene å miste bevillingen.

Fylkeslege Petter Schau i Oslo mottok tirsdag rapporten fra Ullevål universitetssykehus om hva som førte til at Farah ble forlatt av en ambulanse i Sofienbergparken mandag for to uker siden. Farah ble slått ned og alvorlig skadd, men kort tid senere forlatt av ambulansen som kom til stedet. Det var pårørende som fikk mannen til legevakten med taxi.

Rapporten skal gjennomgås både faglig og juridisk av et team av leger og jurister og de to ambulansesjåførenes framtid kan bli avgjort neste uke, skriver Dagbladet.no.

Dersom Helsetilsynet i Oslo og Akershus mener at det er skjedd alvorlige og kritikkverdige forhold i saken, oversendes den til Statens helsetilsyn, som på sin side kan komme med en reaksjon mot de to ambulansesjåførene. Mildeste reaksjonsform er en advarsel. En strengere reaksjon er å frata helsepersonellet autorisasjonen. Dersom saken anses som svært grov kan det ende i påtale, og i siste instans rettssak.

Ali Farahs samboer har anmeldt både ambulansetjenestemennene og politiet som kom til stedet.