Lae: Automater er tvang

Oslo kommune føler seg forpliktet til å ta imot de nye spilleautomatene for ikke å miste spillemidler. Stortinget bør snu i saken, mener Erling Lae.

Trond Giske, kulturminister (Ap), med en av de "snille" spilleautomatene fra Norsk tipping. Kulturdepartementet vil ha dem <br/>utplassert i alle norske kommuner. Mange kommuner ønsker ikke automatene av hensyn til spilleavhengige og deres pårørende.

— Jeg opplever at spilleautomatene i virkeligheten er en tvang. Det har kommet signaler fra flere hold om at hvis vi hindrer oppføring av spilleautomatene, vil vi få en mindre del av spillemidlene. Men det avgjørende er likevel at Stortinget har vedtatt dette - og da har vi egentlig ikke noe valg. Vi kan ikke si nei til automatene, sier byrådsleder Erling Lae. Nesten to tredjedeler av de ordførerne som har besvart Aftenpostens undersøkelse, sier de ikke ønsker de nye automatene i sine kommuner. Oslo er blant dem som stiller seg positive til automatene, om enn ufrivillig. Holdningen har de fordi spillemidlene fra automatene er så viktige for barn og unge i hovedstaden. - Tippemidlene er viktige for oss, for de finansierer en betydelig del av barne- og ungdomsidretten. Det er snakk om kunstisbaner, ballbinger, og andre anlegg som er veldig viktige for barn og unge, sier Lae. I år skal det norske statlige spillemonopolet til Norsk Tipping dele ut 2500 millioner kroner til kultur- og idrettsformål. Det er disse midlene som Oslo kommune frykter å få mindre av dersom hovedstaden ikke tar imot de nye spilleautomatene med åpne armer.

Inntekt kan gå ned

Kulturminister Trond Giske sier den totale inntekten vil gå ned dersom man møter mye motstand i å få utplassert automatene. - Kommunene kan bruke alkoholloven for å unngå automater, og teoretisk sett kan den totale inntjeningen dermed gå ned. Men jeg tror ikke dette blir avgjørende, Norsk Tipping får nok ikke problemer med å finne nok samarbeidspartnere, sier Giske. Han presiserer at det i så fall er den felles potten som blir mindre, og enkeltkommuner mister ikke inntekter fordi de motarbeider automatene. - Men det er klart at en stor kommune som Oslo vil merke det dersom inntektene går ned, sier Giske.

Mindre motstand

Det har vært en viss nedgang i motstanden mot de nye automatene siden Aftenposten gjorde samme undersøkelse i fjor. - Jeg tror motstanden vil nærme seg null når man ser hva de nye spillene faktisk er. Dette er verdens best kontrollerte spill, sier Giske. Kommuner har ifølge Giske ikke mulighet til å unngå automater dersom de ikke vil ha dem, utover det å bruke alkoholloven på enkeltsteder.- Dette er fullt og helt en avtale mellom Norsk Tipping og enkelte aktører, akkurat slik det er med Lotto. Kommunene kan ikke lage egne spilleregler, og Lotteritilsynet advarer også sterkt mot regler som variere fra kommune til kommune fordi de er vanskelige å håndheve, sier Giske.

Ikke glad i automater

I går skrev Aftenposten at nesten halvparten av landets ordførere ønsker å bruke alkoholloven for å stoppe spilleautomatene. Dette vil ikke Oslo kommune gjøre. Lae oppfordrer heller til å øke presset på Stortinget i spilleautomatsaken. - Det er vel ingen som er glad i spilleautomater. Men istedenfor å boikotte, ville jeg heller arbeidet for å få Stortinget til endre syn. Stortinget skulle tatt større hensyn til lokale forhold, sier Lae. Stortinget vedtok i fjor, etter kraftig protest fra 210 ordførere, at kommunene ikke skal få bestemme hvor de nye spilleautomatene skal bli utplassert.

Byrådsleder Erling Lae