Opptakskravene til Politihøgskolen kraftig redusert: – Kan få inn folk som rett og slett ikke burde bli politi

Under årets opptak trenger ikke studentene ta 60 kilo i benkpress. De må bare si at de kan det.

Årets studenter til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo (PHS) slipper å avlegge fysiske prøver. Her kaster avgangsstudenter ved PHS hattene i luften etter at de har fått sine vitnemål under en seremoni i Oslo rådhus i 2015.

I april ble det kjent at årets opptak til bachelorstudiet ved Politihøgskolen (PHS) endres som følge av koronapandemien. Det ble bestemt i samråd med Politidirektoratet (POD).

Vanligvis består de årlige testene av fysiske prøver og egnethetsvurdering:

  • Fysiske tester: Seks øvelser i svømming, styrke og kondisjon.
  • Egnethetsvurdering: PC-tester, intervju og gruppeøvelse.

Normalt gjennomføres de i mai og juni.

Til årets inntak blir søkere kun vurdert etter PC-tester og intervju over telefon.

Det vil si at opptakskomiteen ikke møter årets søkere fysisk før studiestart.

Viktig informasjon går tapt

Psykologspesialist og stipendiat Tom Hilding Skoglund har tidligere jobbet som høyskolelektor ved PHS og forsket på opptaket. Han mener telefonintervju er en åpenbar svakhet.

– Opptakskomiteen møter rett og slett ikke personen. Da går du glipp av veier til informasjon. Selv hvis det hadde vært videointervju får de ikke sett for eksempel kroppsspråk, sier Skoglund.

– Hvor viktig er kroppsspråk for å gjøre en psykologisk vurdering?

– Trente intervjuere kan bruke kroppsspråk som informasjonskilde for å lage seg hypoteser om kandidaten. Det er ingen fasit. Men det er en av flere informasjonskilder for vurdering av en kandidat.

Samtidig argumenterer Skoglund for at det kan være en god side ved telefonintervju.

– Alle mennesker sitter med litt urettferdige fordommer som skaper skjevheter i måten vi bedømmer andre på. Derfor kan det lønne seg med telefonintervju ved at kandidater og opptaksansvarlige ikke møtes.

Politihøgskolen i Oslo er en statlig høyskole med ansvar for politiutdanningen i Norge.

Måler deler av psyken

I egnethetsvurderingen måles søkere på flere punkter. Både åpenhet og inkludering, samhandling, modenhet, handlekraft, analytisk evne og integritet settes på prøve.

Skoglund er positiv til at PC-testene fremdeles brukes. Disse består av to deler:

  • Den ene måler analytisk evne og logisk tenkning.
  • Den andre er en personlighetstest hvor søkeren svarer på påstander.

– De psykologiske egenskapene intelligens og personlighet lar seg utmerket godt måle uten å møte folk ansikt til ansikt, sier Skoglund.

Men han mener intervjuet og gruppeøvelsene i større grad kan kartlegge andre egenskaper.

– De vil være mer egnet til å gå nøyere inn på samhandling, modenhet, åpenhet og inkludering.

Dropper fysiske tester

Også fysiske tester droppes under årets opptak. I stedet vil alle som får tilbud om studieplass møte de fysiske kravene i løpet av utdanningen.

I opptak til Forsvarets utdanninger har derimot fysiske tester blitt gjennomført som vanlig.

– Det er sikkert gode grunner til at PHS dropper fysiske tester i år, men det er ikke optimalt med denne amputerte løsningen. Rent faglig og forsvarlig er det synd at det droppes, sier han.

Samtidig understreker han at det er lite fruktbart å kritisere PHS for hardt for årets løsning.

– Fysisk form er noe som kan trenes opp. Men evnenivå og personlighet, altså den psykologiske vurderingen, lar seg gjerne ikke flytte på.

– Hva kan være konsekvensene på lang sikt dersom egnethetsvurderingen ikke gjennomføres optimalt?

– Det er at Politihøgskolen kan få inn folk som rett og slett ikke burde bli politi.

Vurderes også i studietiden

Anders Tveit Lundemo er fungerende seksjonsleder for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

På spørsmål om studenter som vanligvis ikke ville bestått de fysiske testene kan komme inn i år, svarer han:

– I og med at vi ikke får evaluert kravet på samme måte i år, er det naturligvis teoretisk mulig at man tar inn enkelte som normalt ikke hadde bestått. Imidlertid er det slik at samtlige søkere i forbindelse med påmelding til egnethetsvurdering har erklært at de er kjent med de fysiske kravene for opptak, og at de etter egen vurdering ville bestått disse, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Hvordan kan PHS garantere at egnethetstestene får samme standard som tidligere år?

– Vi mener at dette i stor grad sikres av at vi benytter standardiserte metoder og at det i forkant gjennomføres en grundig opplæring av våre opptaksnemnder.

– Er det mulig at politiet på lengre sikt vil kunne merke konsekvenser av å ha hatt egnethetstestene for opptaket i 2020 over telefon?

– Vi har en rekke opptakskrav og egnethet vurderes også under studietiden, skriver Lundemo, og avslutter:

– Vårt ønske var naturligvis å gjennomføre med fysisk oppmøte som normalt. I årets situasjon og med tiden til rådighet ble ikke dette mulig.