PST-sjefen beklager ikke

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke beklage at det ble brukt ulovlige overvåkingsmetoder mot Arne Treholt.

PST-sjef Janne Kristiansen mener utvalgets rapport kun har historisk interesse.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) har kommet til det var rettslig grunnlag for telefonavlytting, men ikke for romavlytting, deler av videoovervåkingen og ransakingene av Treholts leilighet.

— Utvalgets rapport har kun historisk interesse. I dag kontrolleres PST av regjeringen gjennom Justisdepartementet, Stortinget gjennom EOS-utvalget og domstolene, sier PST-sjef Janne Kristiansen til NTB.

Hun ønsker ikke å kommentere metodene til PSTs forløper Politiets overvåkingstjeneste (POT).

— Arne Treholt er dømt for landsforræderi. Han fikk den dommen, og ble løslatt etter ni år, sier Kristiansen til NRK.

EOS-utvalget viser til at overvåkingen var en betydelig inngripen i privatlivet til både Treholt, hans daværende kone Kari Storækre og deres sønn.

— Hva hans kone fortjener, det tror jeg kanskje Arne Treholt er den første til å måtte beklage, legger Kristiansen til.

På spørsmål om hun, som PST-sjef, ønsker å beklage overfor Treholt, svarer hun:

— Jeg har ingen kommentar til det.

- Kjente ikke detaljene

Tidligere justisminister Mona Røkke (H) var kjent med at Arne Treholt var under overvåking, men sier hun ikke kjente til metodene som ble brukt.

Justisdepartementet ble holdt løpende orientert om den pågående etterforskningen av Treholt. Røkke bekrefter overfor NRK at hun ble informert, men sier hun ikke visste hvor omfattende overvåkingen var.

— Det var ingen opplysninger om at man skulle foreta en romavlytting i form av videoovervåking av familien i uker og måneder, det ville jeg i hvert fall ha husket, sier Røkke.

EOS-utvalget har konkludert med at store deler av overvåkingen av Treholt var ulovlig. Røkke viser til at etterforskningen den gang lå hos Riksadvokaten. Hun finner det utenkelig at hun som justisminister skulle grepet inn.

— Jeg var helt overbevist om at dette var Riksadvokatens etterforskning og hans domene. Det ville vært helt usannsynlig at en politiker skulle gå inn og overstyre Riksadvokaten. Tvert imot, jeg var veldig glad for at man ikke hadde det ansvaret, sier hun.