Norge

Dyr medisin siste utvei for tyske pasienter

De syke som er hardest rammet av E. coli-epidemien får eksperimentell medisin. Medikamentet er et av verdens dyreste, og ingen vet om det virker.

Her uføres nye tester for å forsøke å finne smittekilden for E. coli-utbruddet som har kostet 30 liv. FOTO: SCANPIX Foto: INTS KALNINS

 • Ingrid Brekke
  Ingrid Brekke

Les også: Alle våre saker om e. coli-utbruddet

Samtidig som E. coli-epidemien endelig er på retur, og færre nye smittetilfeller blir meldt inn, stiger dødstallene fortsatt.

Ifølge NTB opplyser tyske myndigheter i dag at tallet på døde nå er oppe i 30.

Den siste som har mistet livet er en 57 år gammel tysker som ble smittet etter å ha vært i Hamburg, der E. coli-utbruddet ser ut til å ha sitt utspring.

Én kvinne har mistet livet i Sverige, etter å ha blitt smittet på tur i Tyskland. De øvrige 29 er fra nordlige Tyskland.

Svært dyr medisin

Fortsatt ligger mange dødssyke pasienter som har utviklet den livstruende sykdommen HUS på tyske sykehus.

Fortvilte leger har lite å stille opp med ettersom pasientene utvikler nyresvikt eller store nevrologiske forstyrrelser som epileptiske anfall, slag og lammelser.

Pasienter som er i livsfare eller i fare for å bli påført livsvarige skader får «mirakelmedisinen» Eculizumab, som selges under navnet Soliris. Det er et av verdens dyreste medikamenter. Prisen er nesten 300.000 kroner pr. måned for én pasient. Medisinen brukes vanligvis til å behandle en svært sjelden blodsykdom.

Ved Universitetsklinikken Eppendorf i Hamburg behandles nå 50 pasienter med medisinen. I Kiel får 28 medikamentet, og i Hannover 20.

Hjelpeløse

Sykehusdirektør Jörg F. Debatin sier at det er mye man ikke vet om denne E. coli-bakterien og de alvorlige lidelsene som rammer de smittede. Legene føler seg ofte hjelpeløse.

– Hvordan ser det ut, virker medisinen?

–Det vet vi ikke. Neste måned vil vi forsøke å finne det ut, vi må analysere de ulike pasientenes reaksjoner. Når epidemien er under kontroll kommer også tiden for å finne ut mer om HUS. Mange flere enn vanlig ved E. coli-epidemier utviklet denne gangen HUS, opp til 20–30 prosent, og vi vet ikke hvorfor. Det finnes tidligere teorier om at HUS har sammenheng med hormoner. Denne gangen er det flest kvinner som er rammet, og et uforholdsmessig stort antall er gravide. Det kan ha med dette å gjøre, sier Debatin.

EUs helsekommissær John Dalli kom med kraftig kritikk av tyske myndigheter for å gå ut med for tidlige og upresise opplysninger om e. coli-smittekilden under et møte tirsdag. FOTO: AFP PHOTO/GEORGES GOBET Foto: GEORGES GOBET

Gave

Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag som viser at Eculizumab hjelper HUS-syke, men i New England Journal of Medicine fortelles det om tre separate tilfeller av HUS-rammede barn som ble svært raskt friske ved bruk av medikamentet. På det grunnlaget er det nå et siste håp for mange svært syke.

Ifølge Der Spiegel er det hittil ingen pasienter som har opplevd den mirakuløse bedringen som beskrives for de tre barna. En dødssyk treåring i Heidelberg ble frisk på et døgn.

Produsenten har gitt medikamentet i gave til tyske sykehus i anledning epidemien. En nasjonal kriseplan ble raskt iverksatt, og gjennom den sørges det for at medisinen blir fordelt, slik at alle pasienter skal få like god behandling uansett hvor de er.

Bakterier funnet i avocado

Myndighetene i Thailand hevder det er funnet e. coli-bakterier i avocado importert fra Europa. Det undersøkes om det dreier seg om den samme bakteriestammen som har forårsaket sykdomsutbruddet i Nord-Europa.

Den aktuelle forsendingen med avocado ankom Thailand fra et foreløpig ukjent europeisk land, ifølge en offentlig uttalelse fra landets helsedepartement, melder nyhetsbyrået AFP.

Det vil ta fra tre til fem dager å finne ut om det dreier seg om den samme bakteriestammen som har gjort over 2500 personer syke i Tyskland og nabolandene.

I løpet av de siste dagene har tyske myndigheter først rettet negativ oppmerksomhet mot spanske agurker, for så å måtte

 1. Les også

  Bønnespirer testet negativt på e.coli

Thailandske medier melder om europeiske avocadoer med E. coli-bakterier. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Lite barn døde i Oslo etter å ha blitt smittet av E. coli-bakterien

 2. NORGE

  Askøy: Har funnet E. coli-bakterier i fjellbasseng

 3. VERDEN

  Krigene i Afghanistan brakte en enkelt bakterie til Oslo. Den ga Norge et av våre største smitteutbrudd i nyere tid.

 4. NORGE

  Har påvist tarmbakterier i drikkevann etter smitteutbrudd på Askøy

 5. DEBATT

  Hepatitt C tar snart flere liv enn hiv

 6. NORGE

  Varaordføreren i Askøy tror flere vil bli syke – kommunen har ikke kontroll