Flåttekspert: Diagnostisering og behandling er ukomplisert

7000 nordmenn får årlig utslett etter flåttbitt. – Diagnosen er ukomplisert å stille, sier lege Randi Eikeland ved Flåttsenteret.

Etter nyheten om at Justin Bieber angivelig skal være rammet av flåttsykdommen borreliose, har leger og pasienter tatt kontakt med Flåttsenteret på Sørlandet.

Selv om det er midtvinters, har debatten om flått og borreliose tatt av i norsk presse fordi Justin Bieber angivelig skal være rammet av kronisk borreliose.

Debatten har blant annet dreid seg om hvorvidt sykdommen kan være kronisk, og hva som er god nok behandling.

Hvert år får ca. 7000 nordmenn hudutslettet erytema migrants etter flåttbitt.

– Diagnostikk og behandling av borreliose er ukomplisert hvis man bare husker på risikoen for borreliose, sier flåttekspert.
Hvert år får ca. 7000 nordmenn hudutslettet erythema migrans etter flåttbitt.

– Både behandling og diagnostisering er ukomplisert bare man husker på risikoen for borreliose, sier flåttekspert Randi Eikeland.

Hun er spesialist i nevrologi og leder Flåttsenteret, som er lokalisert i Arendal, og de får daglig henvendelser. Etter omtalen av Justin Bieber har mange tatt kontakt.

Les også

Nei, Justin Bieber har sannsynligvis ikke borreliose | Henrik Vogt

Randi Eikeland presiserer at borreliose er vanlig i Norge, og at forskning har vist at 20 prosent av befolkningen over 18 år i Søgne har positive borreliaprøver.

– De fleste av disse har aldri merket noen infeksjon fordi kroppens immunsystem ordner opp selv.

Les også

Mild vinter kan gi mer flått

I områder hvor det er lite flått kan diagnosen glippe fordi legen ikke tenker på den sykdommen.

Ikke vanskelig å diagnostisere

Eikeland tror noen leger ikke tenker på borreliose.

– Særlig i områder hvor det er lite flått kan diagnosen glippe fordi legen ikke tenker på det. Dersom det går lang tid før man får behandling, er prognosen dårligere, sier hun.

Ifølge Eikeland er det mer overdiagnostikk enn underdiagnostikk.

– Siden så mange av oss har hatt flåttbitt flere ganger i livet, og mange av oss har huskestoffer i blodet i årevis etter møtet med borreliabakterien, er risikoen stor for en positiv borreliaprøve.

Hun forklarer det slik:

– Når vi utsettes for et virus eller en bakterie, reagerer kroppens immunsystem på mange måter for å bli kvitt dette fremmedlegemet. Ofte klarer kroppen dette utmerket, spesielt ved møtet med borreliabakterien. Men, noen av cellene i immunsystemet produserer huskestoffer som forteller at denne «kampen» har funnet sted. Disse blir i ofte i kroppen i uker, måneder eller årevis, noen ganger livslangt.

Eikeland sier at personer med positiv test på borreliose kan ha fått bakterien for 10 år siden via et flåttbitt, og at det som vises på en blodprøve, er et «immunologisk arr».

– Derfor kan man ikke stille diagnosen på disse prøvene alene. Man må påvise betennelsen i form av et hovent ledd, et utslett eller betennelse i nervesystemet.

Les også

Helsevesenet neglisjerer pasienter med alvorlig Borrelia-infeksjon | Steven Phillips

Frykter feilinformasjon

Hun mener det er mye feilinformasjon om flått og borreliose på nettet. Hun er bekymret for at det er skapt et inntrykk av at norske leger håndterer borreliose annerledes enn leger i andre land, og at testene er dårligere.

– Det er ikke riktig. Vi kan diagnostisere og behandle dette like godt i Norge som i andre land, det er ikke nødvendig å sende prøver eller besøke klinikker i utlandet. Vi må bare bruke den kunnskapen vi har på en bedre måte.

– Hvordan kan dette inntrykket feste seg?

– Dette er en ung vitenskap. Når folk er redde og bekymret og går til en doktor som kanskje ikke kan nok, blir mange pasienter frustrerte, og det oppstår alternative måter å behandle dette på.

Helsedirektoratet har gitt Flåttsenteret, Pasientforeningen, Folkehelseinstituttet og nordiske kolleger i oppdrag å lage nordisk konsensus for utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer. Arbeidet er overlevert Helsedirektoratet.

– Vi håper denne kan være med og bidra til at personer med plager som de relaterer til flåttbitt, kan få en raskere og bedre vei i helsevesenet enn det som er tilfelle i dag. Det er fort gjort at det blir en runddans over mange år mellom mange spesialister, sier Eikeland.