- Dette er helt på jordet

Frank Aarebrot liker svært dårlig at tiltalte bruker hans undersøkelse som argument i retten.

Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen. Han liker dårlig at at Breivik drar inn hans undersøkelser i saken.

Da terrortiltalte startet sin forklaring i Oslo tingrett i dag gikk han blant annet raskt til angrep på det han mener er det demokratisk problem i Norge, nemlig at den norske journaliststanden er indoktrinerte marxister.

Mener Norge ikke har et reellt demokrati

Breivik mener at norske journalister er indoktrinert av akademiske ansatte med marxistisk bakgrunn som jobber ved de norske journalistutdanningene. Han hevdet videre at dette fører til at Norge ikke har et reelt demokrati.

For å gi sine egne argumenter tyngde brukte tiltalte en undersøkelse utført av professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen.

Denne viser at innvandringsliberale partier som SV og Venstre er mer populære blant journalister når de går til valgurnene.

Mener tolkningen er helt feil

Aarebrot liker svært dårlig at han blir dratt inn i tiltaltes argumentasjonsrekke.

— Dette er helt på jordet. Min undersøkelse viser hva journalister stemmer ved valg - det sier ingenting om hvordan de påvirkes eller hvilke holdninger de har. Du kan jo høre med Lars Sponheim og Audun Lysbakken om de føler seg spesielt godt behandlet av norsk presse bare fordi de representerer partier som er mer populære blant journalister, sier Aarebrot.

Opplever journalistene som ukritiske til multikultur

Norge ligger på andreplass på Reporters Without Borders' liste over land med størst pressefrihet.

Tiltalte har et helt annet inntrykk. I sitt egenproduserte kompendie bruker han mye plass på å anklage norske journalister for å være spesielt positive til et multikulturelt samfunn - påvirket av venstreorienterte krefter.

Dette, mener han, gjør det umulig å nå frem med argumentene han og hans meningsfeller har.

Aarebrot, som også er innkalt som vitne av Breiviks forsvarere, mener tiltalte blander sammen ulik forskning.

— Denne undersøkelsen dreide seg om hva journalistene stemmer annenhvert år, ikke hvilke holdninger de har gjennom årets 365 dager. Å trekke sammen velgeratferd og hvilke holdninger journalistene har til daglig, er fullstendig meningsløst, sier Aarebrot.