Norge

FHI med nytt anslag over smittespredningen i Norge. Nå stiger usikkerheten kraftig igjen.

Det er 15 prosents sannsynlighet for at reproduksjonstallet i Norge nå kan være over 1, anslår Folkehelseinstituttet i ny rapport.

Drive-in-konsert på parkeringsplassen til Norges Varemesse i april. FHI anslår at reproduksjonstallet i Norge etter 20. april har vært 0,63. Men det er 15 prosents sannsynlighet tallet egentlig er over 1.
 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

For første gang har Folkehelseinstituttet nå beregnet hva som har skjedd med smittespredningen etter 20. april da Norge gradvis begynte gjenåpningen.

Først ute var barnehager og en rekke virksomheter som frisører, tannleger og andre en-til-en-tjenester.

Men hva skjedde med smittespredningen i samfunnet?

 • FHI anslår at reproduksjonstallet i Norge etter 20. april er 0,63.
 • Manglende data og kort måleperiode gjør imidlertid at usikkerheten er stor. FHI utelukker ikke at smittespredningen kan være over 1,0.
 • Med 95 prosent statistisk sikkerhet ligger reproduksjonstallet i Norge nå mellom 0,04 og 1,41, ifølge FHI.

Usikre på effekten av gjenåpning

Et så stort usikkerhetsnivå betyr i praksis at helsemyndighetene så langt er svært usikre på hvilken effekt den første gjenåpningen for to uker siden har hatt.

– Vi opererer nå med et nytt grunnlag for denne R-en, som er basert på oppdatert informasjon. Som slik at vi nå får en beregning som er knyttet til perioden fra 20 april fram til i dag. Slik fanger vi opp situasjonen fra da barnehagene åpnet, og da første til fjerde trinn i barneskolen åpnet, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på regjeringens pressekonferanse mandag.

Han understreker at «R»-en er basert på tall knyttet til stor usikkerhet, men det er det beste estimatet vi har på smittespredningen i samfunnet per i dag.

Kan møte besteforeldre

På dagens pressekonferanse åpnet også Folkehelseinstituttet opp for at barnebarn og besteforeldre igjen kan møtes. Det beste er å møtes ute.

– Barn og besteforeldre kan møtes dersom de opprettholder gode smittevernråd. Dersom du er helt frisk og under 65 år, så kan du også treffe barnebarn inne, men prøve å holde avstand, sa Frode Forland.

Det er også mange som lurer på hvor mange de kan invitere til 17. mai-frokosten. Helse- og omrosrgsminister Bent Høie (H) lovet å komme tilbake til antall mot slutten av uken.

Inntil nye råd kommer gjelder fortsatt anbefalingen om at man ikke skal samles mer enn fem personer – med minimum én meters avstand.

Fra 7. mai er det imidlertid tillatt med arrangementer på inntil 50 personer, så sant man har en ansvarlig arrangør og overholder smittevernregler.

Les også

Mandag åpner Norge litt mer. – Gjenåpningen handler om mye mer enn penger.

Nytt reproduksjonstall for å se effekt av gjenåpning

Siden påske har statsråder, helsetopper og FHI-sjefer presentert nye, stabile reproduksjonstall (R-tall) daglig. De har konkludert med at nivået i Norge ligger under 0,7. Dette har vært brukt som hovedargument for å heve stadig flere tiltak.

Aftenposten skriver i dag at måten dette tallet er brukt på, høster forskerkritikk.

Årsaken er at tallet ikke fanger opp den reelle utviklingen, men bare har vært et slags snitt for hele perioden fra 15. mars til 30. april.

I dagens rapport har FHI beregnet et nytt smittespredningsnivå som de kaller R2. Det skal anslå hva som har vært smittespredningen i Norge etter 20. april.

«Dette R2-anslaget er veldig usikkert, fordi det er lite informasjon i sykehusdataene om infeksjoner fra 20. april og senere», skriver Folkehelseinstituttet i en ny rapport som ble offentliggjort i dag.

Det skyldes at det tar tid før personer som er blitt smittet etter at gjenåpningen av Norge begynte, eventuelt er blitt så syke at de trenger behandling.

«Individer som ble smittet 20. april og trenger sykehusbehandling, vil bli lagt inn på sykehus rundt 2. mai», skriver FHI. Siden det fortsatt har gått så kort tid, er sykehusdataene derfor fortsatt mangelfulle.

Men for hver dag som går fra nå, vil bildet bli stadig mer sikkert. Derfor kan utviklingen i antallet sykehusinnleggelser de neste to ukene frem mot 17. mai bli helt avgjørende.

Kan allerede være over 1,0

Beregninger gjort av en forskergruppe ved UiT Norges arktiske universitet viser at smittespredningen kan ha økt til over 1.

Det samme viser det nye anslaget fra FHI.

«Dette indikerer også at reproduksjonstallet kan være større enn 1 med 15 prosents sannsynlighet», skriver FHI.

FHI mener at smittespredningen sannsynligvis fortsatt er godt under 1.

Sykehustallene har vært fallende frem til nå, men har vært stabilt de siste tre dagene.

«De neste tre ukene anslår vi fortsatt at sykehusinnleggelser vil gå ned, men nå øker usikkerheten», skriver FHI.

Kan komme ny vekst tidlig i høst

Siden 7. april har helsemyndighetene operert med et reproduksjonstall som med 95 prosents sannsynlighet har vært under 1,0.

Siden man nå er på et nivå hvor det er mulig at smittespredningen egentlig kan være over 1,0, har FHI laget nye anslag for eventuelt sykehusbehov. Anslagene viser hva som vil skje dersom det maksimale nivået opp mot 1,41 skulle være situasjonen:

 • Dersom smittespredningen skulle ha steget, vil det i verste fall være 200 sykehusinnleggelser 24. mai.
 • Antallet pasienter i respiratorer vil i så fall være maksimalt 50 dersom R2-tallet skulle stige godt over 1, slik det er en mulighet for.

«Siden R2 kan være større enn 1, indikerer våre prediksjoner at det er en sannsynlighet for en ny vekst tidlig i høst», skriver FHI.

Ved en eventuell ny smittetopp til høsten anslår FHI at det er 8 prosents sannsynlighet for at flere enn 500 vil ha behov for respirator på samme tid.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset