Norge

Staten vil ha jakt på sangfugler

Blir du vekket grytidlig av bråkete kvitring utenfor soveromsvinduet? Det er håp om roligere morgener.

oleklode-mal-vignette.jpg

 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Men først, for å sette deg i en passe nedstemt stemning, litt annet elendig fugle-nytt:

 • En rapport fra Birdlife International viser at 25 millioner småfugl drepes ulovlig i landene rundt Middelhavet (spesielt Kypros, Syria og Egypt) hvert år. Blant dem er mange trekkfugler, inkludert 1,2 millioner måltrost.
 • Fugleegg-mafiaen er aktive som aldri før, og jaktes intenst av politiet i flere land. Men disse eggsamlerne er blitt like vanskelig å ta som andre organiserte kriminelle nettverk. Det utgjør en stor trussel mot våre mest sjeldne fugler – selv om samlerne har gått under jorden.
 • Det har kommet rystende rapporter i det siste om mange havsuler i fuglefjellene våre som dør fordi de vikler seg inn i fiskegarn de har tatt med seg fra havet for å bygge reir. Plastsøppel i havet er en stadig større trussel mot sjøfuglene. Omtrent i hver eneste død fugl som åpnes, finner ornitologene plastsøppel.

Så til sangfugljakten:

Svart fugl. Hannen har gult nebb, hunnen og ungfugler mørkere. Ikke til å ta feil av. Svarttrosten er en kjent besøker på norske fuglebrett, spesielt om vinteren. Foto: Frode Falkenberg/Norsk Ornitologisk Forening

Miljødirektoratet er Regjeringens fagorgan for både jakt og naturvern. Direktoratet har nå, i det herrens år 2016, foreslått at det fra neste høst åpnes for jakt på to av Norges kjæreste sangfugler: Måltrost og svarttrost (Sveriges nykårede nasjonalfugl).

Norske jegere skal, med sine hunder og hagler, få snike seg gjennom skogen og stoppe nebbet på de to trosteartene, som mer enn noen andre sangfugler preger lydbildet i naturen. Begge veier normalt mellom 50 og 100 gram. Man må vel sette til livs en 10–15 stykker for å bli mett.

Direktoratets begrunnelse: Bestandene er stabile og det er et høstingsverdig overskudd.

«Trist forslag»

«Det er et trist forslag. Tiden må være forbi at vi ser på småfugl og sangfugl som en jaktressurs», sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening.

ûJakt må ha en nytteverdi ut over skyting for sportens skyld. Ikke alle tradisjoner er gode tradisjoner. Før var eggsanking i naturen en naturlig del av en naturinteresse. I dag er det kriminalitet. Tidene forandrer seg», sier Solbakken.

Måltrosten, selve sangmesteren i norsk natur som hermer etter de fleste andre arter. Nå vil Miljødirektoratet at jegere skal få skyte den fra høsten 2017. Foto: Geir Rudolfsen/Norsk Ornitologisk Forening

Jeg kjenner flere jegere som kombinerer matauk og friluftsliv ved å gå på jakt. Høster av naturens overskudd for å spise det, samtidig som de har fine naturopplevelser. Jeg er usikker på hvor mange som vil finne glede i sangfugljakt.

Trost i stedet for rype?

Mange jegere er lei seg fordi rypejakten svikter år etter år. Begge rypeartene våre har havnet på rødlisten – listen over norske arter som er sårbare eller truet av utryddelse. Som et svar på at rypa, og da spesielt fjellrypa, kan være i ferd med å bukke under, har Miljødirektoratet foreslått å redusere tiden for rypejakt fra neste høst.

At det drives jakt på en fugleart i kraftig tilbakegang, kan i seg selv være problematisk. Halvparten av Europas fjellryper lever i Norge. Vi har altså et Europa-ansvar for arten.

Det foreslås også å stanse jakten på den truede havellen (som du sikkert ikke har hørt om).

Men må det kompenseres med å åpne jakt på andre dyr?

Er det for å trøste grinete rypejegere med tomme frysere man vil tillate jakt på måltrost og svarttrost?

En tornskate – en norsk trekkfugl – er fanget på en kvist innsmurt med lim et sted rundt Middelhavet. Mange millioner småfugl fanges både lovlig og ulovlig på denne måten hvert år. Foto: BirdLife/Norsk Ornitologisk Forening

Les også

Det så beksvart ut. Men noe har skjedd: Verdens tigerbestand har økt med 700.

Ærerik kramsfugljakt?

Ja, jeg vet at jakt på kramsfugl (trostefugler) har lange tradisjoner her i landet. Jeg vet det allerede skytes tusenvis av skjærer og nøtteskriker. Og at frukt— og bærdyrkere knerter massevis av svarttrost og måltrost som skadedyr.

Og at det lenge har vært lov å skyte rødvingetrost og gråtrost, at jegere faktisk tar livet av mellom 10.000 og 20.000 hvert år.

Men er det riktig å gjenoppta jakt på måltrost og svarttrost (som ble forbudt på 1980-tallet) bare fordi det er blitt litt flere av dem? Det meldes om mange intense svar i høringsrunden som pågår.

Har Regjeringens direktorat vurdert jakt på andre bærekraftige arter, som kjøttmeis og løvsanger? Løvsangeren er tross alt Norges vanligste fugl. Fleip til side. Men det kan være verdt å diskutere om alt som tåler å høstes, skal kunne skytes – i en tid hvor vi mennesker kontinuerlig fortsetter å gjøre livet verre for svært mange arter.

Les også

Miljømerket nordmenn flest ikke kan

Vil «omdirigere» fuglene

Trekkfuglene våre sliter. Mange er i kraftig tilbakegang.

Åkersvika utenfor Hamar er et såkalt Ramsarområde - vernet etter den internasjonal Ramsarkonvensjonen som skal sikre verdens viktigste våtmarker. Når blir det motorvei og jernbane her, og Regjeringen har gitt fuglene adresse ti mil unna. Hvis de finner frem da. Foto: Roar Solheim/Norsk Ornitologisk Forening

Det er flere årsaker. Ulevelige forhold der de overvintrer. Hvilestedene underveis på trikkeruten er ødelagt, eller det drives omfattende jakt under trekket. Og klimaendringer med tidligere vår, som gjør at arter ikke finner maten de er avhengig av når de kommer hit.

Også i Norge ødelegges fortsatt viktige rasteplasser for trekkfuglene. Våtmarker må vike når veier, jernbane og andre utbygginger krever plass.

Regjeringen har for eksempel bestemt at ny seksfelts motorvei skal legges tvers gjennom Åkersvika naturreservat utenfor Hamar – og snart en ny jernbanelinje. Reservatet har i uminnelige tider vært et viktig hvilested for titusener av trekkfugler hvert år. Som erstatning for Åkersvika har Regjeringen laget er alternativ på Lillestrøm ti mil lenger sør.

Det er høyst uklart hvordan en slik politisk vedtatt omdirigering vil fungere.

Ikke lett å være fugl

Svært mange er opptatt av fugler. Noen bare liker at de synger pent, noen bruker kikkert, mange jakter med fotoapparat. Antall ville fugler i Europa er halvert de siste tiårene. Flere hundre arter er på rødlistene over truede arter. Faktum er at vi i Norge ikke er stort bedre enn andre europeiske land.

Skulle vi la noen få være i fred for hagleskudd, selv om det er mange nok av dem til at de tåler litt jakt?

Fugler utsettes for mange trusler. Egg er fortsatt populært hos enkelte skruppelløse samlere. Egg fra Norge omsettes for store beløp i kriminelle nettverk. I denne samlingen finnes egg både havørn og kongeørn. Foto: Jan Eric Hagerroth/Norsk Ornitologisk Forening

En møller fanget i et limtre et sted rundt Middelhavet. Der henger den sammen med andre små trekkfugler fra det høye nord til de plukkes ned og blir til mat. Foto: BirdLife/Norsk Ornitologisk Forening

Les også

 1. Stadig varmere badevann!

 2. Det ekstreme været er snart normalt

 3. Noen dyr elsker klimaendringer – andre bukker under

 4. Hai stanser CO2-utslipp!

 5. Tillatt å lære om klima og evolusjon!

 6. Ikke les dette ...

Les mer om

 1. Olesklode