Norge

- I og med at Lysbakken trekker seg har SV nå fått et problem

  • Vibeke Buan
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken møtte pressen for å redegjøre for materiale som sendes Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité mandag.
  • Det som er interessant nå, er om Lysbakken er villig til å gi landsmøtet et alternativ til seg selv som ny SV-leder, sier professor Frank Aarebrot etter nyheten om at Audun Lysbakken går av som statsråd.

Det var under en pressekonferanse mandag ettermiddag Audun Lysbakken opplyste at han går av som barne-, likestillings— og inkluderingsminister som følge av selvforsvarssaken. Han legger samtidig frem 11 nye dokumenter i den betente saken om utdeling av penger til Jenteforsvaret, og vil også offentliggjøre 3 SMSer.

— Ansvaret ligger hos meg som statsråd, uttalte Lysbakken på pressekonferansen.

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ver Universitetet i Bergen, er ikke så overrasket over at Lysbakken trekker seg.

— Nei, egentlig ikke. Det begynte å bli mange saker. Det som er spennende nå, er: Holder han fast ved at han er lederkandidat i SV? Han er jo eneste kandidat, sier Aarebrot.

Leder som ikke sitter i regjering

- Men kan Lysbakken være fremtidig leder i SV etter dette?

— Det er jo det som er vanskelig. Hvis han skal bli leder i SV må han inn i regjeringen igjen, hvis han er SV-leder må han sitte i regjering. Det er jo det som har gjort at han skulle bli sittende som statsråd, ikke fordi det han har gjort ikke er grovt nok, for objektivt sett er det ikke rart om han trekker seg som statsråd. Men i og med at han trekker seg har SV nå fått et problem - skal de ha en leder som ikke sitter i regjeringen? Hvem skal representere SV i underutvalget, skal det være Kristin Halvorsen, sier Aarebrot.

Les også

Dette er Lysbakken-saken

— Så isolert sett er jeg ikke overrasket over at han trekker seg som statsråd. Det overraskende er kombinasjonen hvis han skal fortsette som leder av SV. Man må regne med at vi får en klarhet i spørsmålet om lederskap i SV, sier professoren.

Stiller seg til disposisjon

På pressekonferansen gjorde Audun Lysbakken det klart at han fortsatt står til disposisjon dersom partiet ønsker han som leder.

— Jeg synes det er viktig at partiet får tenke seg om en gang til. Men om landsmøtet ønsker meg som leder, så står jeg til disposisjon, sa Lysbakken.

Frank Aarebrot ser for seg følgende alternativ for SV:

— Eventuelt må Lysbakken, Holmås og Solhjell stille som kandidater igjen. Hvis Lysbakken har motkandidater og likevel vinner har han på en måte fått styrket sitt mandat, da har SV gått inn i dette med åpne øyne. Hvis han flyter inn på akklamasjon fordi han er innstilt som eneste kandidat har ikke landsmøtet hatt noe alternativ. Så det som er interessant nå, er om Lysbakken er villig til å gi landsmøtet et altenativ til seg selv. Hvis han gir landsmøtet et alternativ og likevel blir valgt, har han styrket sitt mandat, sier Frank Aarebrot.