20 nye ansatte i karantene på Øyeavdelingen. Også 80 pasienter fra sengeposten må i karantene.

80 pasienter som har vært innlagt på sengeposten ved Øyeavdelingen på Ullevål i uke 9 skal holde seg hjemme og begrense sosial kontakt i 14 dager etter utskrivelse.

En ansatt på sengepost ved Øyeavdelingen er smittet med det nye koronaviruset. Pasientene blir bedt om å holde seg hjemme.

80 pasienter var innlagt på sengeposten ved Øyeavdelingen i uke 9. Av disse er mange gamle og barn. Alle blir nå kontaktet av sykehuset.

Totalt er nå 280 ansatte ved OUS satt i karantene på grunn av frykt for koronasmitte.

– Alle skjønner at det begynner å bli et betydelig antall av viktig personell for oss som nå er i karantene, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Av disse er 130 ansatte på Øyeavdelingen på Ullevål, etter at en lege jobbet flere dager før smitte ble påvist. Legen hadde vært på ferie i Nord-Italia. Italia er det landet som er hardest rammet av viruset i Europa, og de aller fleste smittetilfellene er i den nordlige delen av landet.

– Ganske mange pasienter er i karantene, skyldes hele denne situasjonen at den ene legen ikke ble testet?

– Det er vanskelig å ta stilling til. Den legen hadde ikke vært i en av de fire regionene (i Italia, journ.anm.) som var underlagt et smitteregime. Mandag var legen på jobb helt uten å ha symptomer. Tirsdag ble det reist spørsmål om det var vage symptomer. Dette til sammen førte til rådet om ikke å teste. Det er vi selvsagt lei oss for nå. Men retningslinjene er fulgt, og det er vanskelig å kommentere om vi likevel burde ha gjort det. Historien sier oss at vi kan ikke vite om de andre ble smittet på mandag, den dagen det ikke var noen grunn til å teste, sier Bjørnbeth.

Bjørnebeth sa videre at dette kunne ha skjedd hvor som helst,og at dette ikke har skjedd fordi man har slappe regler ved OUS.

Til nå har seks ansatte testet positive for koronasmitte. Ytterligere 150 ansatte ved OUS er testet. Alle disse har negative svar så langt.

Fra før er 186 pasienter satt i karantene etter at det ble kjent at den smittede legen hadde jobbet på poliklinikken.

Les også

Derfor settes folk i karantene i stedet for å bli testet for det nye koronaviruset

I den første meldingen fra OUS gikk det frem at også ledsagere til disse pasientene måtte i karantene. Det ble senere endret.

Beslutningen om at også innlagte pasienter må i karantene ble tatt etter det ble klart at en ansatt som jobber på sengeavdeling har testet positivt på koronatest. Vedkommende er den sjette ansatte på Øyeavdelingen som er smittet.

De andre fem er etter det Aftenposten har grunn til å tro fire leger og en professor.

Ber besøkende om å tenke seg om

Nå henvender OUS seg også til publikum utenfor sykehuset.

– Personer som har vært på reise i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal helst ikke på besøk i sykehuset, står det på Beredskapsiden til OUS.

Dette gjelder personer som har vært på reise i eller gjennom risikoområder siste 14 dager før besøket.

– Dersom de mener besøket er svært viktig, bes disse om å kontakte avdelingen de ønsker å besøke før de ankommer sykehuset. Sykehuset har rutiner for smittehåndtering ved besøk, står det videre.

Uenighet om hvem som burde vært i karantene

Aftenposten har vært i kontakt med en ansatt ved Øyeavdelingen på Ullevål sykehus synes flere burde vært i karantene, men som føler seg presset til å gå på jobb.

Dette er ansatte som var i samme etasje som den første legen erklært smittet med det nye koronaviruset.

Klinikkleder Kim Tønseth ved avdelingen bekrefter at det er faglig uenighet om karantene.

– Ja, det er blant ansatte ulike syn på hvor strengt man bør håndheve karantene. Klinikk- og avdelingsledelse har imidlertid i samråd med smittevern/infeksjon og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) avtalt hvordan dette skal praktiseres, sier Tønseth.

Aftenposten har snakket med en ansatt som var på jobb samtidig som den første legen. Vedkommende mener at sykehusledelsen tolker begrepet «nærkontakt» for snevert, og at det ikke holder med en meters avstand.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth sier til Aftenposten at han forstår godt legens uro med tanke på pasientene, men understreker at sykehuset til enhver tid følger rådene fra FHI.

Les også

Syv spørsmål og svar om koronasmitte i Norge

Øyeavdelingen ved Ullevål sykehus utfører kun øyeblikkelig hjelp og noe annen utvalgt aktivitet for å hindre prognosetap, altså redusert synsevne eller tap av synsevne hos pasienter.

Ifølge klinikklederen er det kun øyeblikkelig hjelp og enkelte særskilte prosedyrer for å hindre prognosetap, altså redusert synsevne eller tap av synsevne hos pasienter, som blir håndtert ved øyeavdelingen på sykehuset nå. 300 pasienter blir avvist hver dag, og situasjonen kommer til å vare minst to uker.

– Kan gjøre hva de ønsker, men ikke være på jobb

På beredskapssiden står det at ansatte og studenter som har vært på reise i eller gjennom risikoområder skal ikke være på sykehuset.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten (også studenter) som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om ikke å være på arbeidsstedet i 14 dager etter hjemkomst. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

OUS presiserer at dette ikke er karantene. Ansatte kan gjøre hva de ønsker, men ikke være på jobb.