Koronaviruset: Helsevesenet mangler enorme mengder smittevernutstyr

I de lokale helsetjenestene er det store mangler på smittevernutstyr for å møte koronaepidemien. Kommunene i tre fylker melder at de alene trenger 3,3 millioner munnbind, ansiktsbeskyttelse, hansker og lignende.

En sykepleier tar på seg smittevernutstyr på isolatposten på Oslo universitetssykehus i februar. Slikt utstyr er det nå stor mangel på i helsevesenet.

«Flere kjøper nå øyebeskyttelse/briller på Jernia.»

Slik beskrev bydelsoverlegen i Stovner bydel situasjonen rundt smittevernutstyr i en e-post til smittevernoverlegen i Oslo 25. februar.

Her kom det frem at helsepersonellet i bydelen, som har 33.000 innbyggere, kun hadde tre ansiktsmasker og 20 stk. øyebeskyttelse tilgjengelig.

I tillegg var det tilgjengelig 800 munnbind og 100 smittefrakker, viser korrespondansen Aftenposten har fått innsyn i.

På dette tidspunktet hadde koronaviruset spredt seg til en rekke europeiske land, og Helseetaten i Oslo kommune forsøkte å få oversikt over situasjonen.

3. mars sendte Helsedirektoratet ut en oppfordring til alle landets kommuner om å rasjonere smittevernutstyr.

Tre fylker melder om stort behov

Helsedirektoratet har bedt fylkesmennene innrapportere behovet for smittevernutstyr fra kommunene.

Aftenposten har fått innsyn i oversikter som er sendt fra Rogaland, Troms og Finnmark og Trøndelag.

Disse viser at kommunene i disse tre fylkene alene trenger 3,3 millioner hansker, munnbind, ansiktsvern og andre former for beskyttelse.

«Kommunene melder om et stort behov», skriver seniorrådgiver Robert Morberg ved Fylkesmannen i Trøndelag i en e-post.

Han understreker at kommunene har rapport inn med litt ulikt utgangspunkt. Noen baserer anslagene på en situasjon der det er mange smittede, mens andre melder behov for det utstyret de vil trenge for å ivareta dem som er smittet pr. i dag.

Les også

Engangsutstyr må brukes om igjen. Kinesisk utstyr og kriserammede flyselskaper kan bli redningen.

Leveranser ble stående fast på grensen

– Det begynner å bli lite utstyr på lager, det kan jeg i alle fall si, sier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo, som henviser til helsebyrådsavdelingen for ytterligere detaljer.

Byrådsavdelingen har ikke besvart Aftenpostens spørsmål.

Ved legevakten i Bergen har helsepersonell på seg smittevernutstyr når de tar prøver av personer som kan være koronasmittet. Prøvene blir tatt i et eget telt utenfor sykehuset.

Også landets sykehus har store utfordringer med å få tak i nok smittevernutstyr. Norge fikk en stor utfordring da EU-kommisjonen fra 14. mars vedtok å innføre eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU.

Les også

Presset testkapasitet, bemanning og mangel på utstyr: – Vi kan få betydelige problemer

Dette har blant annet ført til at lastebiler med smittevernutstyr på vei til Norge er blitt stående fast på grensen mellom Norge og Sverige.

18 og 19. mars fikk disse en tidsbegrenset tillatelse til å kjøre inn i Norge, ifølge helseminister Bent Høie (H). Like etter opphevet EU-kommisjonen restriksjonene på eksport av smittevernutstyr for Norge og øvrige EFTA/EØS-land permanent.

Har gått i rød beredskap

Aftenposten tok fredag kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å få kommentarer til denne saken.

Ingen av forespørslene er blitt besvart, men Helsedirektoratet har publisert en pressemelding der det oppfordrer til en «nasjonal dugnad» for å sikre at helsepersonell over hele landet får tilgang til nok smittevernutstyr.

Direktoratet har gitt Helse Sør-Øst ansvaret for å koordinere dette og opplyser også at helseforetaket Sykehusinnkjøp HF har gått i rød beredskap.

«Fokus er nå 100 prosent på innkjøp av smittevernutstyr og annet utstyr og legemidler som er nødvendig i forbindelse med koronautbruddet», heter det i pressemeldingen.

«Vi ber om at alle som sitter på lagre av smittevernutstyr, kontakter Helse Sør-Øst HF så fort som mulig for å avhjelpe mangelsituasjonen, sier fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Han legger til at det er spesielt er et prekært behov for munnbind.